Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting for Skanderborg Håndbold. Klubben er kommet i pengenød, efter Smukfest blev aflyst. Arkivfoto: Per Bille

Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting for Skanderborg Håndbold. Klubben er kommet i pengenød, efter Smukfest blev aflyst. Arkivfoto: Per Bille

Debat:

Grotesk at håndbolden ikke kan låne, når festivalen kan

Hvorfor kan Smukfest låne Dyrehaven gratis, når håndboldklubben ikke må låne gratis lokaler til herreligaholdet, spørger Henrik Folling Larsen

Henrik Folling LarsenH C Andersens Vej 118660 Skanderborg

DEBAT Skanderborg Festivalklub – Smukfest – er en erhvervsdrivende forening, der betaler skat og moms.

Borgmesteren mener, at økonomien i foreningerne Smukfest og Skanderborg Håndbold ikke kan sammenlignes.

Det er alle vist enige i. Han mener, at Skanderborg Håndbold ikke kan låne kommunale faciliteter gratis, idet der her er nogle kommercielle hensyn, der gør at håndboldklubben mere har karakter af en forretning end en forening.

Til gengæld har et enigt byråd givet et lån til Smukfest på 5.000.000 kr., selvom netop Smukfest er en 100 procent erhvervsmæssig virksomhed endda med en betragtelig formue.

Det er vanskeligt at forstå, at Smukfest som er en erhvervsdrivende forening, der betaler skat og moms – kan låne Dyrehaven gratis til sine aktiviteter, når håndboldklubben ikke må låne gratis lokaler til herreligaholdet.

Årsagen til, at Smukfest er en erhvervsdrivende forening, der betaler moms og skat, er, at den i mange år har investeret væsentlige beløb i fast ejendom og jord – og at momsfrihed forudsætter, at hele overskuddet går til velgørende formål. Det er vel heller ikke nogen hemmelighed, at Smukfest har en meget stor formue. Men til trods herfor, har byrådet givet klubben et lån, der sikkert kunne være optaget i en bank.

Skanderborg Håndbold har igennem mange år givet kommunen værdifuld reklame. Ofte sendes der håndboldkampe i TV2 med deltagelse af klubbens to ligahold. Ungdomsafdelingen er med sit håndboldakademi unik både socialt og sportsligt.

Men nu er håndboldklubben kommet i klemme, fordi den mister cirka 1.000.000 kr. på aflysningen af Smukfest.

Klubben har derfor bedt kommunen om hjælp. Men det ser desværre ud til, at byrådet – sikkert på trods af god vilje – ikke kan stille sine faciliteter gratis til rådighed for håndboldklubben, som man mener, er en 'forretning'. Det er grotesk, når kommunen gratis må udlåne Dyrehaven til Smukfest. Den erhvervsdrivende Smukfest får endda et lån på 5.000.000 kr., selvom klubben har store værdier placeret i fast ejendom og jord og en egenkapital på cirka 50.000.000 kr.

Hvis det er korrekt, at kommunen ikke kan eller må udlåne sine faciliteter gratis til håndboldklubben (men kun til festivalklubben), kunne man jo løse problemet ved at dække håndboldklubbens tab – for eksempel ved at øge det kommunale sponsorbidrag til klubben – eller ved at give klubben et langfristet, rentefrit lån, som klubben kan afvikle successivt, når den får råd.

Det er mit håb, at byrådet kommer på andre og bedre tanker, så vores ikoniske håndboldklub kan bevare sit niveau til glæde borgerne og for Skanderborg kommunes renomme.

Publiceret 09 June 2020 19:05