#BevarLandsbyskolerne arrangerer onsdag 10. juni kl. 14-18 en sko-happening på fælleden.

#BevarLandsbyskolerne arrangerer onsdag 10. juni kl. 14-18 en sko-happening på fælleden.

Debat:

Derfor står vores sko foran Fælleden

#BevarLandsbyskolerne arrangerer sko-happening på Fælleden onsdag 10. juni som et led i kampen for at bevare de små lansbyskoler

På vegne af Stjær i Udvikling, Marie Hulgård, Enebærvej 1, Stjær

debat Undervisnings- og Børneudvalgets 20 forslag til en ny skolestruktur i Kommunen har ramt os, der hvor det gør mest ondt: på vores hjemmebane, i vores børns hverdag og lige ned i hjertet af vores lokalsamfund, som er de lokale (små) folkeskoler.

Nogle byer og skoler nåede at afholde borgermøder og aflevere underskrifter til støtte for den lokale skole til politikerne, inden corona lukkede vores samfund ned, mens andre pludselig befandt sig i et limbo med en masse vigtige pointer og input og meget begrænsede muligheder for at bringe dem i spil.

Dog lysnede det lidt i maj, da processen igen blev sat i gang af Udvalget dog med fortsatte restriktioner på forsamlinger og fysiske møder, som gjorde, at der er blevet tænkt lidt ud af boksen.

En vigtig dato er 10. juni, idet Udvalget den dag afslutter dialogfasen og efter denne dag ikke længere modtager mere input fra de mange interessenter og lokalsamfund, der har engageret sig i debatten.

10. juni er derfor på mange måder afgørende for alle os, der kæmper for den lokale skoles nuværende form, dens udviklingsmuligheder eller ligefrem dens overlevelse. Vi kunne godt hver især have planlagt noget lokalt, men i stedet har vi valgt at stå sammen om, at 1/3 del af kommunens borgere bor på landet. Vi har valgt at bosætte os udenfor de store byer, tættere på hinanden og naturen og i samfund, der samles omkring en lokal mindre folkeskole.

Vi har valgt en skohappening på Fælleden for at vise, at de små skoler ikke blot binder vores eget lille lokalsamfund sammen, men faktisk trækker tråde på tværs af Kommunen.

Vi har ressourcer, kræfter og viljen til at arbejde for, at vores skoler bliver en del af løsningen på Kommunens udfordringer med flere børn – de er velkommen i vores klasser, i sportsklubberne, ungdomsklubberne og som deltagere i landsbylivet!

Dét er vores fælles ståsted, vi bakker op om vores egen landsbyskole, og vi bakker op om hinandens landsbyskoler. Vi kommer fra alle landsbyerne i Skanderborg kommune - Og vi står sammen!

I alle tilfælde står vi her med åbne sind og åbne arme- klar til dialog og samarbejde, for det vi vil er at hjælpe vores folkevalgte byrådspolitikere til at træffe nogle valg, der bliver bæredygtige for vores fælles fremtid. Hele Skanderborg kommunes fremtid.

Vi vil hjælpe politikerne med at se, at en landsbyskole er et anker i et lokalsamfund - det er et hjerte.

Bevar Landsbyskolerne – de er hjerterne i Kommunens små lokalsamfund!

Publiceret 08 June 2020 12:15