Debat:

Styrk landskolerne og yderområderne

Skjørring Bylaug v/Thomas Arthur Nielsen

Åbent brev til Skanderborg kommune ang. Strategi for landområderne.

Bylauget i Skjørring bylaug enige om at vi gerne vil protestere mod nedlæggelse af overbygningen på Herskind skole. Ikke bare denne, men også de andre nedlæggelser og sammenlægninger som planlægges i kommunen.

Som vi ser det, mangler Skanderborg kommune helt enkelt en vision, mission og en strategi for landområderne. Vi tror på, at vores landsbyer er hoveddrivkraften i hele Skanderborg kommunes mulighed for at være helt fremme i skoene, når vi taler om fremtidens bæredygtige samfund.

Der findes mange argumenter for dette, men hovedargumentet er, at hvis landsbyerne ikke er attraktive for børnefamilier, så er de under afvikling. Nærmiljø i landsbyerne drives i høj grad med skolerne i centrum. Sport og mange andre tiltag som danner ramme om vores samfund, sker i foreningslivet, som i høj grad har skolens som centrum.

Så hvis vi nedgraderer skolerne, tager vi mulighederne fra vores unge, også uden for skoletiden. Den tid de bruger mere om dagen på transport, vil stoppe en del unge i deres øvrige aktiviteter. Konsekvensen af centralisering på dette område er, at dem vi laver skolerne for, betaler regningen, i form af øget transporttid. Det vil gå ud over deres fritidsliv og lektier.

Samtidig skæres der på offentlig transport, som besværliggør de unges bevægelsesfrihed markant.

Ideen om at vi tjener penge på at forringe yderområdernes faciliteter, er udelukkede en regnearksbesparelse.

Hvis Man laver en helt ny skole strukturreform, uden at have styr på vision og mission, men ud fra ønsket om kortsigtet besparelse, går det som med alle andre udviklingsprojekter uden mål og styring. Det fejler.

Konsekvensen på en lidt længere bane, vil være manglede tilflytning, værditab for dem som bliver i området, flere udgifter til socialt arbejde, lukning af foreninger og generelt mindre aktivitet i landsbyerne. Mindre omsætning, mindre indtjening

Så vores forslag er:

  • Styrk skolerne i landområderne. Det er dem der er fundamentet.
  • Giv yderområderne bedre faciliteter og arbejd med decentralisering, for et bedre liv på landet.
  • Skab sociale faciliterer som sikrer vores unge vokser op i et levende og nært miljø, så de føler sig værdsat og en del af fællesskabet.

Publiceret 03 June 2020 14:00