Debat:

Er udbuddet af Søndervang i Låsby et reelt udbud?

Jens Erik Sørensen, Venstre i Skanderborg Byråd

Ja, hvis der udelukkende ses den proces som er i gang sat, som opfølgning på byrådsbeslutningen. Nej, når der ses på de vilkår som følger udbuddet.

Det er antallet af pladser som må etableres, 38 står der i udbuddet. Alle - også Skanderborg Kommune - ved at 60 pladser er det driftsmæssige optimale når der planlægges døgndækkede plejehjemspladser. Her er der økonomi til 2 nattevagter, hvilket er vigtigt når der tænkes i arbejdsmiljø for medarbejderne og trykhed for beboerne.

Dagmargården og Fællesskabets hus er netop med 60 og 66 pladser.

Selv med 38 pladser, skal en køber til Søndervang, ud over den grundstørrelse, som er tilstede, erhverve private grunde for at kunne opføre 38 pladser. Er disse grunde til salg og til hvilken pris?

Venstres forslag var netop derfor, at der blev udbudt mulighed for op til 60 pladser, og at køber ikke skulle overtage Søndervangs bygninger og grund, men blev anvist mulige bygge muligheder i Låsby, hvor etablering af et plejecenter med 60 pladser er mulig.

Dette var flertallet bag borgmesteren imod, men hvorfor 'skjule' sin politiske modstand mod etablering af et friplejehjem, bag ikke realiserbare udbudsvilkår?

Borgmesteren har i forbindelse med udbuddet udtalt, at hvis der ikke findes en køber til Søndervang, vil den vedtagne plejeboligplan blive videreført, hvilket betyder at Søndervang skal lukkes.

Venstre ser udbudsvilkår, som borgmesterflertallets politiske modstand mod andre end, kommunale tilbud på plejehjempladser, og ønsket om centralisere udbuddet af plejeboliger.

Publiceret 02 June 2020 14:00