Debat: Lad den stakkels skov være i fred

Lars Eg Hoppe, Mosagervænget 12, Skovby

Til Skanderborg Kommunes Miljø- og Planudvalg:

Kære medlemmer af Miljø- og Planudvalget

Jeg havde fornøjelsen af, at være med min søn på 8 år i Klankskoven forleden. Han havde plaget sine forældre i en uge om, at vi skulle med ud og se den hule, han og hans kammerater havde bygget på hele ugen. Hulen ligger i et af de tætteste områder af Klankskoven, hvor hemmelige stier (forbudt for voksne) fører ind hulen, som han pavestolt viste frem. Børnene har bygget på den hule i og udenfor skoletiden, og de har været helt opslugt af det, og er kommet glade hjem med grønne knæ og røde kinder.

Klankskoven er en relativ nyplantet skov, anlagt i starten af 0´erne, og der er indrettet en hundeskov i den østlige del. Jeg kommer med hund og familie i hele skoven regelmæssigt, og har gjort det siden vi flyttede til Skovby for mere end 10 år siden. Jeg kan dog ikke sige, at jeg er specielt tilfreds med den måde Skanderborg Kommune forvalter skoven på. Der bliver rodet og regeret i den skov hele tiden, og den bærer så meget præg af motorsav og gravko, at man glemmer, at det skulle forestille at være natur.

Hvorfor fælder træer i yngletiden

Her til morgen løb jeg en tur gennem skoven og kunne se, at der IGEN var fuld gang i en skovningsmaskine i den østlige del af skoven. Ja ak, lige dér hvor sønnikes hule ligger. Nu vil jeg ikke beskyldes for at være en "curling-far", for ungerne skal nok komme sig over tabet, og finde et nyt sted til en ny hule. Men jeg undres over, hvorfor i alverden kommunen dog ikke lader den stakkels skov være i fred!? Og skal der endelig fældes, så gør man det i vinterhalvåret, ikke i maj måned, lige midt i fuglenes yngletid!

Når man ser det udefra, så lader der til at være en form for kommunal driftstrang, en trang til at "rydde op" i skoven, og for den sags skyld også i alle krat og levende hegn i byen

Efter Klankskoven blev lysnet for et par år siden, hvilket i sig selv var et meget hårdt indgreb, har vi nydt, at skoven lige så stille fik lov at komme sig igen. Men ak, det varede ikke længe, før motorsaven igen tog fat ...

Når man ser det udefra, så lader der til at være en form for kommunal driftstrang, en trang til at "rydde op" i skoven, og for den sags skyld også i alle krat og levende hegn i byen. Det ene levende hegn efter det andet er over de seneste år blevet "ryddet op". Det vil sige, at trærækker bliver udtyndede, så træerne står med lige stor afstand. Træerne bliver opstammet, skæve grene fjernes, alt buskads og underskov fjernes med hård hånd, så der ikke er fugls føde tilbage, for ikke at tale om levesteder for insekter, og gemmesteder for harer, pindsvin og andre dyr. Og for ungernes huler.

Børn har ret til krat

Jeg så engang en plakat der proklamerede, at "BØRN HAR RET TIL KRAT!". Og JA, det har de faktisk. Ligesom os andre, og de andre levende organismer i naturen.

Jeg har læst i Skanderborg Kommunes Natur og Miljø-politik "Plads til alle" fra 2015, at kommunen ønsker at " finde den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse.../... hvor naturens rekreative potentiale udnyttes, samtidig med at der findes fredelige steder, hvor beskyttede og sårbare arter kan trives." Kommunen ..."fokuserer på, at de kommunale skove skal benyttes og beskyttes - og i mindre grad på produktion af tømmer og brænde. Skovene er en oplagt mulighed for motions- og naturoplevelser. For dyr og planter er skovene et godt og varieret levested." Der står også at kommunen vil "...drive de kommunale skove med fokus på bæredygtighed og selvforyngelse af skoven".

Klinger hult

Jeg synes det klinger meget hult, når man ser hvordan Klankskoven behandles, med mindre det altså er et af de (antageligt få) steder, kommunen ønsker at producere tømmer, og hvor man har fravalgt biodiversitet og naturoplevelser.

Stop nu den evige oprydning i krat og skov

Vi har lige hørt om hvor meget kommunen skal spare som følge af udligningsreformen. Efter min mening er der her et oplagt sted at spare. Stop nu den evige oprydning i krat og skov, og lad i stedet saven køre dér, hvor træerne vælter over en sti eller hvis der skal friholdes en lysning til skovens besøgende.

Jeg vil spørge Teknik og Miljø-udvalget om følgende:

  • Hvorfor fældes der træer i maj måned i Klank-skoven, midt i fuglenes yngletid? Og hvad er egentligt planen med Klankskoven?
  • For mig at se drives Klankskoven mere eller mindre som en industriel plantage, er det sådan den ønskes fremadrettet? Skal der udtages tømmer, og i hvor stort omfang?
  • Hvor mange penge bruges der årligt på at "rydde op" i krat og hegn i Skanderborg Kommune? Var det ikke en idé at se på om der kunne spares noget hér, og samtidig få et rigere naturindhold i skoven og i byen?
  • Kan Klankskoven få lov at være naturskov - måske endda urørt skov?
  • Er der en plan for hvorfor, og hvordan oprydning af krat og levende hegn gøres?
  • Var det ikke en idé, at tage skovpolitikken op til genovervejelse? Når der i Natur og Miljø-politikken står "Vi vil forynge de kommunale skove rettidigt og dermed skabe stabile skove, der kan bestå på lang sigt", så er mener jeg, at det er i direkte konflikt med ønsket om at styrke biodiversiteten og give bedre naturoplevelser i skovene. Det er efter min personlige og faglige mening IKKE nødvendigt med mange indgreb i skove eller levende hegn, for at sikre at de kan "bestå". Naturen kan fint klare sig uden vores hjælp, faktisk meget bedre endda, og det er forkert at tro, at motorsaven er "nødvendig" i en skov, med mindre man altså vil dyrke tømmer eller friholde stierne.

Publiceret 25 May 2020 15:00