Folkeskolernes coutume startede i Herskind

Emma Hampe Kring og Tobias Harry Jensen, elever, årgang 07, Herskindskolen

DEBAT Vi har som elever på Herskind Skole og Børnehus oplevet et højt fagligt niveau med mulighed for både faglig og kreativ udfoldelse. Vi var en klasse i rivende udvikling, hvor alle elever fik lov at udfolde sig på den mest optimale måde –med kreativ udfoldelse i højsædet. Elever med faglige udfordringer har siden barnsben haft mulighed for at finde ro i det kreative, hvilket var med til at give et bedre grundlag for indlæring.

Som en enkeltsporet skole har Herskind Skole og Børnehus altid været en oplagt mulighed for nye, spændende projekter. Vores klasse var for eksempel blandt de første til at teste engelskundervisning fra 0. klasse samt tyskundervisning fra 5. klasse. Noget, der senere er endt med at sprede sig til næsten alle folkeskoler i landet. Som overbygningsklasse arbejdede vi både med aktiv læring samt målfokuseret læring. Her kan vi henstille til et interview, hvor fokus var på, hvordan den målfokuserede læring var med til at skabe et godt grundlag med gode rammer for læring, fordi eleverne er bevidste om undervisningens mål. Dette skaber velreflekteret, målrettet undervisning, der giver eleverne bedre mulighed for indlæring.

En kreativ skole har også bidraget til, at vores tid i folkeskolen har været stærkt præget af det sociale liv. Undervisning på tværs af årgange og årlige sportsaktiviteter har været emner, som har været med til at farve den måde, vi ser os selv i et fællesskab. Vi har sat pris på, at alle kendte alle, hvilket også har gjort at forskellen mellem os personligt på skolen ikke gav problemer, men mulighed for social udfoldelse i trygge rammer. Hvilket også gjorde, at vi kunne rykke fagligheden markant.

Unge i Danmark skal have opfyldt en række sociale behov, før læringen kan have sin fulde effekt. Det er ikke noget, man har tænkt over, imens man har gået på skolen, men efterfølgende har man kunne mærke forskellen på en videregående uddannelse. Læringen træder altså først effektivt i karakter, når man trives socialt – og som vi har sagt før, sætter Herskind Skole og Børnehus’ rammerne for, at dette kan lykkes.

Som nævnt tidligere har Herskind Skole og Børnehus altid været god til at søge nye projekter, der kan være med til at skabe bedre dannede elever. Her kan henvises til det projekt, der blev kørt på tværs af landegrænser, der hed 'Better E-safe than Sorry' med eTwinning organisationen. Ved hjælp af kreative produktioner kommunikerede eleverne fra forskellige europæiske lande om, hvordan man skal agere mest ansvarligt på internettet. Klassen endte med at vinde prisen 'Bedst i eTwinning i DK 2016' og vinde nogle programmeringsrobotter, der senere blev brugt som undervisningsmateriale. Projektet var med til henholdsvis at undervise i engelsk og hjælpe eleverne med at finde en tryg og sikker måde at agere på internettet. Projektets store succes skyldes lærernes store fokus på hvert enkelt individ og engagement i den kreative proces.

Herskind Skole og Børnehus har draget fordel af at være enkeltsporet og udnyttet de mange fordele, dette bringer. Som enkeltsporet skole har eleverne haft mulighed for en anden kreativ udfoldelse, mødt nye og spændende projekter, der senere er blevet almindelig coutume i de danske folkeskoler, samt givet et tæt, socialt fællesskab mellem både elever og lærere. Skolens tætte sociale fællesskab og høje faglige niveau er absolut ikke noget, Skanderborg Kommune burde undvære.

Publiceret 24 May 2020 09:30