Arkiv: Øxenholt Foto

Arkiv: Øxenholt Foto

Debat:

Vand til glæde og forbandelse

Karen Lindemann, medlem af Skanderborg Byråd (S)

debat Vi har de sidste år gentagne gange oplevet store problemer med vand flere forskellige steder i Skanderborg kommune.

Værst gik det til i Alken Enge og på de sommerhuse, der ligger langs Alkenvej. Andre steder var vandet også truende nær på at ødelægge værdier. Vi er nødt til lave nogle tiltag, da vi nok må konstatere, at der også i de kommende måneder og år vil falde ekstremregn.

I samme område er der får få år siden udgravet en del af en stor offerplads med rigtig mange knogler og andre efterladenskaber fra fra faldne krigere. Da hele området ikke er udgravet, er det vigtig, at holde jorden de ligger i holdes våd, da det er den bedste måde at beskyttet de arkæologiske fund til fremtidige udgravninger.

Der bliver fortiden arbejdet med problemstillingerne i Miljø- og Planudvalget og I Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget.

Det er nødvendigt, at vi finder fælles løsninger for hele området, så vi bevarer værdierne både i offermoser og de huse, der er truede. Opgaver blive noget mere kompliceret, da der både skal afvandes og laves vådt område på et meget lille område. Financieringen vil helt sikkert også skulle findes flere steder, hvilket er med til at komplicere opgaven.

Vi skal derfor sætte alle kræfter, herunder de 2 politiske udvalg, i gang med at finde fælles fodslag og en fælles løsning til gavn for bevaring af fortiden og sikring af nutiden.

Publiceret 22 May 2020 16:30