Debat:

Prognoser svarer ikke altid til virkeligheden

Presset på nogle af skolerne har forandret sig, og netop det er vi nødt til at tage alvorligt

John Haarup Laursen, Dansk Folkeparti, medlem af Skanderborg byråd

Debat Prognose eller faktiske tal, hvad skal vi regne med? En ting er i hvert fald svært, nemlig at kunne kigge mange år ud i fremtiden, derfor er vi i Skanderborg Kommune nødt til ikke at binde os op på de prognoser, der bliver lavet. Vi er nødt til en gang imellem at åbne vinduet og kigge ud og se, hvordan verden ser ud udenfor.

Jeg troede, at man i Skanderborg Kommune var blevet klogere, men NEJ! Åbenbart ikke alle. For ikke mange måneder siden blev vi præsenteret for en elevprognose, der skulle give en indikation på, hvor mange skoleelever vi de næste mange år ville få i kommunen, men nu, ikke mange måneder senere, ser tallene anderledes ud.

Presset på nogle af skolerne har forandret sig, og netop det er vi nødt til at tage alvorligt i Undervisnings- og børneudvalget og i den følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med, at der skal laves en ny skolestruktur i Skanderborg Kommune.

Vi har områder, hvor tilflytningen går meget hurtigere end beregnet, hvor der de næste 10 år skulle bygges 25-30 nye huse, men hvor de 20 af dem allerede er bygget inden for det første år.

Vi har steder i kommunen, hvor de nye tal viser, at tilgangen af elever er noget mindre end forventet, og hvor man vælger andre skoletilbud end det, som prognosen siger. Der er skoledistrikter, hvor der kommer til at mangle plads hurtigere, end vi havde regnet med.

Vi er nødt til som politikere at handle ansvarligt, og i Dansk Folkeparti står vi ved tidligere byrådsbeslutninger, men vi er nødt til at handle ud fra, hvordan tingene ser ud i dag. Det kan betyde, at nogle af de planer, der er blevet lagt, er vi nødt til at udskyde i forhold til andre.

Vi har ikke rådighed over et stort antal millioner og derfor skal pengene bruges rigtigt. Gør vi ikke det, er vi uansvarlige.

Så kære byrådskollegaer, lad nu være med at hæfte jer ved de tal, vi får i prognoserne, de holder ikke, det har vi allerede set. Lad os handle ud fra den virkelige verden, vi kender til, for gør vi ikke det, så ender det galt, og det bliver svært at komme i mål med en ny skolestruktur.

Nu er I advaret.

Publiceret 21 May 2020 16:30