Mindeanlægget for Anders Nielsen er en del af kulturlandskabet, og hører ifølge Birte Andersen ikke hjemme på Vestermølle.

Mindeanlægget for Anders Nielsen er en del af kulturlandskabet, og hører ifølge Birte Andersen ikke hjemme på Vestermølle.

Debat:

Mindesten er en vigtig del af vores kulturlandskab

Birte Andersen, næstformand i Kultur-, Sundheds- og beskæftigelsesudvalget er ikke tilhænger af en flytning af mindestenen for Anders Nielsen fra Svejstrup Østergård til Vestersmølle

Birte M. Andersen, byrådsmedlem (V), næstformand i Kultur-, Sundheds-, og Beskæftigelsesudvalget

debat Mindesmærker er en vigtig del af vores kulturlandskab, som fortæller nutiden og eftertiden noget om historiens gang. De fortæller om en tid og en gerning, og er med til at give et sted og en egn identitet.

Sådan er det også for mig med den mindesten, der er rejst i et lille anlæg vest for Bjedstrup mellem Skanderborg og Ry over gårdejer Anders Nielsen fra Svejstrup Østergård. Anders Nielsen var pioner inden for landbrugets organisering og andelsbevægelsen i slutningen af 1800- tallet og begyndelsen 1900- tallet.

Han var uhyre foretagsom og visionær. Han gik foran i organiseringen af de landøkonomiske foreninger og andelsbevægelsens virksomheder.

Han var i sin tid for landbruget og andelsbevægelsen, hvad C.F. Tietgen var for industrien. Ligesom Tietgen var han også involveret i den finansielle sektor, nemlig med oprettelsen af Andelsbanken.

Efter hans død rejste Danske Andelsselskaber en mindesten og etablerede et anlæg i nærheden af hans gård, Svejstrup Østergård og over for Dover Kirke, hvor han ligger begravet. Efter ønske fra Anders Nielsens enke, Kirstine Nielsen blev mindeanlægget overdraget til Dover Sogneråd med den klausul at mindestenen ikke måtte fjernes og anlægget for altid skal opretholdes og vedligeholdes.

Stenen og anlægget er dermed for mig at se en sag for almenvældet. Det er et offentligt anlæggende. Det er en sag af lokalhistorisk og national betydning. Dover Sogn indgik i Ry Kommune. Senere er Ry indgået i Skanderborg Kommune. Jeg mener dermed, at vi i Skanderborg Kommune har en forpligtigelse til at vedligeholde anlægget, formidle historien for eftertiden langt mere aktivt end det hidtil er sket. Det kan også være relevant at se på, hvordan vi kan forbedre tilgængelighed og parkeringspladser på stedet. Ligeledes mener jeg, det bør overvejes at rejse en fredningssag på anlægget.

Jørgen Lund Christiansen ønsker nu at flytte stenen til Vestermølle, med placering foran stuehuset. Jørgen Lund Christiansen er en ildsjæl og har gjort meget godt for Vester Mølle. Det anderkender jeg til fulde, men denne gang tager foretagsomheden over i forhold til omtanken.

Hvad var Anders Nielsens relation til Vester Mølle? Hvad var Anders Nielsens relation til de aktiviteter, der i dag huses i stuehuset på Vester Mølle og drives af jobcentret?

Skal andre mindesmærker også samles på Vester Mølle – f.eks. genforeningsstenen på Ejer Bavnehøj, mindesmærker i relation til krigen og modstandskampen, mindestenen over folketingsmand P. TH. Nielsen i Hårby?

Nej, naturligvis skal de ikke det. Vi skal respektere historien og de mindesmærker der er rejst, netop der hvor de er. Det er der en grund til, og det er det, der i så udpræget grad er med til at danne vores kulturlandskab og fortælle historien om et gammelt dansk land og dets folkeliv.

Noget andet er så, om vi som kommune har gjort nok for at værne om disse mindesmærker og fortælle deres historier. Det mener jeg ikke vi har. Og derfor har jeg rejst denne sag i Byrådet i Skanderborg Kommune, fordi den for mig er både konkret og principiel.

Jeg interessere mig for vores historie og for kultur. Og på vores egn er der anden kultur end Festivaller. Også kultur, der rækker langt tilbage og har betydning den dag i dag.

Publiceret 19 May 2020 13:35