Vil coronakrisen få os til at støtte mere op om det lokale fællesskab? Det mener Marie Hulgaard fra Borgergruppen Stjær i udvikling. Privatfoto

Vil coronakrisen få os til at støtte mere op om det lokale fællesskab? Det mener Marie Hulgaard fra Borgergruppen Stjær i udvikling. Privatfoto

Debat:

Mere støtte til det lokale – er det muligt i Stjær?

På vegne af borgergruppen Stjær i Udvikling,Marie HulgårdEnebærvej 1, Stjær

DEBAT I en artikel på dr.dk gætter to fremtidsforskere på, hvad corona vil betyde for vores samfundsudvikling. Thomas Geuken, der er fremtidsforsker og psykolog ved Instituttet for Fremtidsforskning siger:

"Vi har fået en fælles interesse for at støtte det lokale. Jeg tror, at coronakrisen har givet os lejlighed til at tænke nærmere over netop det."

I Stjær har vi tænkt meget over det og konklusionen er klar: Vi støtter Stjærskolen med 0.-9. klasse og gerne med de 0-6-årige på samme matrikel, men ikke på bekostning af vores udskolingsklasser!

Skolen er hjertet i Stjær

Stjærskolen er hjertet i Stjær- det er vores omdrejningspunkt, mødested, fælles fundament og vores fremtid. I Stjær er vi gode til at støtte lokalt, men det er ikke alt, vi selv kan styre ved at foretage de rigtige valg. Vi kan til en vis grad styre, om vi har en dagligvarebutik - det kræver ”bare”, at vi lægger tilstrækkelig mange indkøb i den lokale brugs. Vi kan styre i hvor høj grad, vi støtter op om den lokale boldklub, og dermed giver den mulighed for at udvikle sig. Men selv om vi måske vælger at flytte til Stjær, fordi vi ønsker, at vores børn skal gå i den lokale skole fra 0. til 9. klasse, kan vi ikke styre, om der fortsat skal være en skole fra 0. til 9. klasse i Stjær.

Den beslutning sidder vores folkevalgte kommunalpolitikere med i øjeblikket. Og det er ikke bare Stjærskolen, de skal beslutte fremtiden for, men alle kommunens skoler og den ønskede skolestruktur for Skanderborg – nu og i fremtiden.

På trods af corona-krisen er der fortsat udvalgsmøder og temamøder, hvor forskellige aspekter af de forslag, der ligger på bordet, bliver behandlet, målt og vejet op mod beregninger fra BDO, input fra lokalsamfundene og den offentlige debat.

Input til ny skolestruktur

I denne uge mødes Undervisnings- og Børneudvalget igen for at tale om den nye skolestruktur i Skanderborg Kommune, og her er Stjærskolen med på dagsordenen med fokus på en mulig landsbyordning. Netop den løsning har borgergruppen 'Stjær i Udvikling' også belyst i rapporten: 'Stjærskolen - Samlet input til ny skolestruktur i Skanderborg Kommune', som i sidste uge blev tilsendt alle Skanderborg byrådspolitikere. Løsningen med at etablere en ny børnehave i Stjær på samme matrikel som Stjærskolen er ikke blot baseret på, at det undersøges, hvordan man kan ændre skolestrukturen, men i lige så høj grad, at de fysiske rammer omkring den nuværende børnehave i Stjær er voldsomt utidssvarende og i dårlig stand.

Der er store fordele ved at samle børnehavebørn og skolebørn på samme matrikel, og det er også helt i tråd med Stjærs planer for et kommende Kulturkraftværk, der på sigt vil binde skolen, dagtilbud, hallen, forsamlingshus, menighedsråd med mere sammen på arealerne rundt omkring skolen og hallen.

Som Stjærskolen er i dag, vil der potentielt kunne frigøres to lokaler, som muligvis kan udgøre en del af arealet til en ny børnehave. Dette vil potentielt kunne bidrage til en reduktion i udgifterne til en planlagt ny børnehave i Stjær, og det vil samtidig fastholde udskolingen på Stjærskolen. Et matrikelfællesskab med børnehaven vil dog ikke have indflydelse på prisen pr. elev på skolen.

To spor i udskolingen

Det vil det derimod, hvis Stjærskolen beholder alle de nuværende 10 klassetrin og samtidig får mulighed for at åbne dørene for flere elever end i dag. Dette kan ske ved at lave to spor i udskolingen, hvilket er det andet løsningsforslag, der indgår i rapporten fra borgergruppen 'Stjær i Udvikling'. Derudover vil der - uanset ændringer i skolestrukturen - i de kommende år komme flere elever til Stjærskolen som følge af igangværende og fremtidige udstykninger samt en generel stor tilflytning af børnefamilier og søgning til skolen af børn uden for skoledistriktet.

Flere elever på skolen vil medføre, at klasserne fyldes mere op, hvilket vil være en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter, og samtidig vil Stjærskolens pris pr. elev falde.

En kombination af de to løsningsforslag (to spor i udskolingen i kombination med etablering af dagtilbud på samme matrikel som Stjærskolen) vil både være i overensstemmelse helhedsplanen for Stjær Kulturkraftværk og vil samtidig kunne bidrage med både driftsoptimering og en deraf følgende øget bæredygtig økonomi. Desuden vil det bidrage til, at Stjærskolen hjælper med at finde plads til de mange nye børn og elever i Skanderborg Kommune, og at Stjærskolens høje kvalitet vil komme flere elever i kommunen til gode!

Det er det vi i Stjær kalder for kloge kvadratmeter, bæredygtig økonomi og lokal forankring.

Publiceret 11 May 2020 14:15