"Konkurrence mellem offentlige og private aktører inden for plejesektoren leder bl.a. til flere valgmuligheder for borgerne og en offentlig sektor, der er oppe på tæerne," skriver Venstres to byrådsmedlemmer i læserbrevet. Arkivfoto

Debat:

Friplejehjem i Låsby er positivt

Claus Bloch og Anders Rosenstand LaugesenByrådsrådsmedlemmer for Venstre

debat I Venstre bifalder vi, at plejehjemmet Søndervang i Låsby nu er udbudt som friplejehjem, da vi generelt ser positivt på muligheden for at opføre friplejehjem. Konkurrence mellem offentlige og private aktører inden for plejesektoren leder bl.a. til flere valgmuligheder for borgerne og en offentlig sektor, der er oppe på tæerne.

I Venstre har vi den politik, at der skal være plejehjem i alle centerbyer, og Låsby er jo som bekendt centerby. Derfor skal der være et plejehjem i Låsby nu såvel som i fremtiden. Mange borgere i Låsby har ved flere lejligheder udtalt, at det er vigtigt, at man kan blive gammel i Låsby og komme på plejehjem i Låsby.

Venstre håber, at det lykkes at finde en privat aktør, der vil drive og evt. udvide Søndervang. Vi mangler plejeboliger i den nordlige del af kommunen, så en udvidelse af kapaciteten vil være rigtig godt. Byrådet har netop lanceret en ambitiøs og storstilet udviklingsplan for Låsby på hele 20 hektar via godkendelsen af kommuneplantillæg 16-22 ved navn Langvad Bakker. Det er derfor mere relevant end nogensinde før, at det bliver sikret, at der forbliver et plejehjem i Låsby – privat eller offentligt.

Borgmesterens udmeldinger til offentligheden gør imidlertid Venstre noget nervøs. Borgmesteren har flere gange (og senest i Midtjyllands Avis 22. april 2020) udtalt noget i retning af, at hvis det ikke lykkes at sælge Søndervang til en privat aktør, så er Søndervangs fremtid yderst usikker. S ønsker tilsyneladende centralisering på plejehjemsfronten og henviser til byrådets plejeboligplan fra 2015. Dette er imidlertid en plan, der indeholder ønsket om fortsat drift af Søndervang, indtil andet er bestemt.

Venstre ønsker at sikre, at der uanset hvad er plejehjem i Låsby. Vi håber også, at socialdemokraterne fortsat er med på dette løfte til Låsby, for det var da et løfte, som socialdemokratiet gav vælgerne i valgkampen 2017.

Publiceret 05 May 2020 14:30