Debat: Stor tak til ledere, lærere og pædagoger

Birgitte Majgaard, formand for Det Konservative Folkeparti i Skanderborg og Thomas Cordtz, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Skanderborg

Debat "Kvalitetsrapporten for skoleområdet 2018/19 er kommet og ventes godkendt på byrådsmødet onsdag 29. april. Og der er langt overvejende grund til glæde og stolthed. For vores skolebørn opnår rigtigt flotte resultater og trives generelt.

Ikke kun klarer vores 9. klasser sig markant bedre ved afgangsprøverne end andre elever på landsplan, men også trivslen blandt 4-9. klasse-eleverne er forbedret.

Børnenes fravær er også lavere end på landsplan, og i Skanderborg Kommune kan vi prale af, at 88 procent af de børn, der gik i 9. i 2018 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. På landsplan er det 86,8 procent. Vi er godt på vej mod de 90 procent, der er målet i 2030.

Et lille dryp malurt i bægeret er dog, at trivslen på 0.-3. årgang på nogle områder ”kun” er på status quo, og på andre viser en marginal tilbagegang. Men det fjerner ikke indtrykket af et overordentligt flot resultat.

Alt dette skyldes uden tvivl de mange gode og engagerede lærere, der trods turbulente tider og omskiftelige vinde over vores folkeskoler alligevel formår at fokusere på kerneydelsen – god undervisning og børnenes trivsel. Trods mange 'forstyrrelser' de senere år - fx skolereformen, nye formål og fælles mål, indførsel af digitale læringsplatforme, nyt ”Intra” i form af Aula, en lokal 18,9 mio kr. dyr satsning på synlig læring, som aldrig rigtig har kastet et resultat af sig, og senest udsigten til en større omstrukturering af skoleområdet – formår lærerne hver dag at yde god og inspirerende undervisning og drage omsorg for vores børn.

Det gælder ikke mindst i disse svære Corona-tider med fjernundervisning, manglende nærhed og et utal af sikkerhedsforanstaltninger og nye tiltag for at undgå smitte for de børn i 0. til 5. klasse og specialklasser, der trods alt er startet, mens andre må vente lidt endnu.

Fra Det Konservative Folkeparti skal lyde en stor tak til alle skoleledere, lærere og pædagoger, der har bidraget til det flotte resultat. Tak for indsatsen."

Publiceret 02 May 2020 08:00