Debat: Vil coronakrisen få os til at søge væk fra de store byer?

Af Marie HulgårdPå vegne af borgergruppen Stjær i Udvikling

Der har været forskellige artikler i pressen om, hvad corona på længere sigt vil betyde for vores måde at bosætte os på, for vores prioriteringer og for vores behov for nærhed. Vil folk i stigende grad søge væk fra de store byer og i stedet bosætte sig i mindre samfund, hvor der er mere luft omkring os og flere kvadratmeter til den enkelte, hvor købmanden hilser på og hvor skolen har en overskuelig størrelse for både børn og voksne eller vil trenden gå i en anden retning?

Det er ikke til at vide, men det er bestemt ikke usandsynlig, at mange har brugt denne tvungne tænkepause på at overveje, hvilket liv de ønsker for sig selv og deres familie.

Måske kunne man forestille, at Skanderborgs politikere også har brugt tiden på en tænkepause om hvilken kommune, de ønsker at bidrage til i fremtiden. Skal Skanderborg være en kommune, der styrker lokalsamfundene og gør dem attraktive for både nuværende og kommende indbyggere? Hvordan skal det fremtidige skoletilbud se ud i kommunen – skal det udelukkende være store enheder eller giver det mening at bevare og måske ligefrem styrke det alsidige skoletilbud, som kommunen i dag kan tilbyde?

Hvad betyder de små skoler for Skanderborg Kommune? For en tredjedel af kommunens indbyggere, som bor på landet, er de livsnerven i vores samfund – og for mange af os er de faktisk en af de væsentligste årsager til, at vi har bosat os, hvor vi har.

Der er 42 landsbyer i Skanderborg Kommune, og vi har meget forskellige skoler. Stjærskolen er livsnerven i Stjær og Storring, Bjedstrup Skole dækker Bjedstrup, Alken, Boes m.fl, mens Veng Skole og Børnehus er med til at sikre liv i Hårby, Mesing, Jeksen, Søballe, Veng, Nr. Vissing og Forlev.

Vi bor i livlige byer, og vores skoler er helt afgørende i forhold til at beholde vitaliteten i vores samfund. Det vidste vi, før coronaen tvang os til at mærke efter, hvad der er vigtigt og nu håber vi, at Kommunens politikerne også har haft chancen til at mærke efter, hvilken kommune, de ønsker at arbejde for.

Borgergruppen Stjær i Udvikling vil gerne understøtte politikernes arbejde i forhold til at tage beslutninger på det rigtige grundlag, så vi har arbejdet på et dokument, som belyser fakta, og den glæder vi os til at dele med alle kommunens folkevalgte.

Stjær i udvikling har brug for Stjærskolen 0.-9. klasse både nu og fremover.

Publiceret 01 May 2020 16:00