Thomas Cordtz. Pressefoto

Thomas Cordtz. Pressefoto

Debat:

Coronakrisen presser både erhvervs- og kulturlivet

Thomas Cordtz, Konservativt byrtådsmedlem, Lyngvej 14, 8680 Ry

debat I Det Konservative Folkeparti har vi gennem de sidste mange uger arbejdet aktivt for, at holde hånden under det lokale erhvervs- og kulturliv, som er trængt grundet Coronakrisen og de deraf følgende tomme ordrebøger og aflysninger.

Derfor glæder det os, at der på økonomiudvalgsmødet bl.a. kunne opnås enighed om at fremrykke bygge- og anlægsopgaver for 22 mio. kr. for at støtte op om netop erhvervslivet og beskæftigelsen.

Fra konservativt hold har vi slået til lyd for at økonomiudvalget ser på alle muligheder for at understøtte erhvervslivet og detailhandelen i forbindelse med krisen.

Vi har peget på at man ud over fremrykninger af anlægsopgaver også bør gennemgå indkøbsaftaler og standarder for at afdække om, vi yderligere kan støtte op om den lokale detailhandel og erhvervslivet generelt. Nogle af disse ting enedes økonomiudvalget at arbejde nærmere på et ekstramøde 6. maj. Det er godt.

Der ud over har vi foreslået større samarbejde for at komme vores trængte kultur- og foreningsliv i møde.

Vi kan i Skanderborg Kommune bryste os af er righoldigt kulturliv, men en bred vifte af aktører, festivaller, cityforeninger og kulturinstitutioner er tvunget til at aflyse koncerter og arrangementer. Det breder sig som ringe i vandet til foreningslivet, der må undvære indtægter herfra.

Fra konservativt hold finder vi det vigtigt både at sikre det lokale erhvervsliv, men også at holde hånden under vores forenings- og kulturliv.

Derfor har vi foreslået et tæt samarbejde mellem Økonomiudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og et fælles temamøde mellem de to udvalg med henblik på at afsøge, hvorledes vi kan støtte op om vores trængte kultur- og foreningsliv – og herunder også festivalerne.

Vi håber at arbejdet kan være med til at sikre, at vi også fremover har en kommune med et mangeartet kultur- og fritidsliv.

Publiceret 28 April 2020 17:00