Lokale Dø Chef Dø har gennem de seneste år 'sat ild til' Smukfest, Arkivfoto: Per Bille

Lokale Dø Chef Dø har gennem de seneste år 'sat ild til' Smukfest, Arkivfoto: Per Bille

Debat: Skadefryd er ikke kønt

Tage Nielsen, formand for Kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune

Jeg vil gerne takke Claus Sonne, journalist på Ugebladet Skanderborg, for en kommentar i sidste uges udgave af bladet, om nogle reaktioner fra folk i Skanderborg omkring aflysning af årets Smukfest.

Nogle mennesker har på Facebook udtrykt nærmest skadefryd over det. Udtrykt bl.a. ved:

"Så får vi da skoven for os selv i år", og "Dejligt! Kommer til at nyde roen i byen" lød det blandt andet,

Og det er det Claus Sonne bl.a. skriver sådan her om:

"Set fra min stol er det simpelthen langt under bæltestedet, at man dels glæder sig over, at Smukfest aflyses, og dels skoser det samarbejder, der er mellem festivalen og lokale foreninger og organisationer."

Jeg vil gerne tilslutte mig Claus Sonnes synspunker og sammen med ham begræde, at Corona krisen også får den slags konsekvenser.

Jeg vil sige TAK til Smukfest og til alle de øvrige større og også mindre events, der år efter år foregår i vores kommune. Og som gør livet sjovere og bidrager til fællesskabet

For sagen er jo, at denne sommer bliver rigtig fattig på kulturelle aktiviteter og sammenkomster i større skala. Smukfest, Ry Outdoor Festival, Sølund Musikfestival, Galten Byfest og flere andre sports- og byfester.

Det afsavn kommer vi selvfølgelig over, men det viser med al ønskelig tydelighed, hvor meget kultur betyder for os og hvor meget det binder vore samfund sammen. Vi kan faktisk ikke leve uden og derfor er det da rigtig sørgeligt, at nogle mennesker ligefrem fryder sig over, at det en den situation vi er havnet i.

Men aflysningerne kommer også til at betyde, at rigtig mange foreninger i Skanderborg kommune kommer til at mangle en del af de indtægter de skaffer sig ved at hjælpe med forskellige ting i forbindelse med Smukfest. Det f.eks. Skanderborg Håndbold, der har flere boder under Smukfest og derved tjener en ikke ubetydelig sum penge til foreningsdriften. Det gælder i øvrigt for rigtig mange foreninger i kommunen.

Kulturen i vores kommune kommer til at lide under disse aflysninger. Det kommer til at betyde at der igennem året er færre penge til foreningernes drift og det kan ikke undgås at få nogle uheldige konsekvenser for de pågældende foreninger.

Men Smukfest deler også penge ud til forskellige arrangementer, når foreningerne ansøger om tilskud eller underskudsdækning og Smukfonden støtter sociale indsatser .

Jeg vil sige TAK til Smukfest og til alle de øvrige større og også mindre events, der år efter år foregår i vores kommune. Og som gør livet sjovere og bidrager til fællesskabet.

Jeg synes vi skal glæde os over vi har SMUK fest og de øvrige festivaller og events i vores kommune.

Og derfor vil Jeg gerne gøre Claus Sonnes ord til mine;

"Jeg erkender gerne, at Smukfest er en invasiv størrelser, der midlertidigt larmer og støjer, men Smukfest er OGSÅ en kæmpe fornøjelse for rigtig, rigtig mange mennesker, en vigtig medspiller i det lokale kultur- og foreningsliv, et kæmpe brand for Skanderborg."

Publiceret 24 April 2020 09:00