Den tidligere politistation på Adelgade i Skanderborg er et godt eksempel på bygningsbevaring, mener læserbrevsskribenten.

Den tidligere politistation på Adelgade i Skanderborg er et godt eksempel på bygningsbevaring, mener læserbrevsskribenten.

DEBAT: Opfordring til Byrådet: Mere fokus på bygningsbevaring

Niels Henrik Petersen, Adelgade 9, Skanderborg

Bygningsbevaring er ikke Byrådets spidskompetence – tværtimod. Fokus været rettet mod en misforstået politik om ”byfortætning”, der alt for ofte har ført til nedrivning af smukke historiske huse.

Men kære Byråd, nu er der ny inspiration at hente i det gamle Rådhus på Torvet i Skanderborg: Justitsministeriet solgte i 2018 den tidligere politistation til Damgaard Ejendomme, SKB A/S. I samarbejde med tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen har Damgaard igangsat en omfattende restaurering af Rådhuset til kontorformål.

Udvendigt er det mest iøjnefaldende, at alle gående rammer i de originale vinduer har været udtaget, renset, repareret, justeret, tilpasset, kittet og malerbehandlet inden genisætning i karmene.

Indvendigt søges den oprindelige rumopdeling genskabt med Byrådssal, kontorer, fængselsceller m.v.

Bygningsbevaring skulle måske rykke lidt højere op på Byrådets dagsorden?

Alle indvendige overflader og installationer er meget nedslidte. Arbejdet med at genskabe gulve, vægoverflader og lofter m.v. i den oprindelige håndværksmæssige kvalitet og udførelse er derfor en stor udfordring.

De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fra bygningernes opførelse søges fastholdt – en meget vanskelig opgave i forhold til nutidens myndighedskrav om tilgængelighed, brandkrav og flugtveje etc. samt krav om minimering af energiforbruget.

Bygherre Finn Damgaard vil sætte alt ind på, at det lykkes, og arbejdet afsluttes i 2021.

Der er og bliver inspiration at hente for Byrådet, ejere af historiske huse og andet godtfolk.

Siden Byrådet flyttede til Fælleden, er der givet nedrivningstilladelse til følgende ejendomme på Adelgade i Skanderborg:

Adelgade 42 og 44 – tidligere kommunekontor

Adelgade 46 – tidligere Skanderborg Historiske Arkiv

Adelgade 49 A – tidligere Munkekroen

Adelgade 107 – tidligere Dr. Hindhedes /Lis Brinchs hus

Adelgade 132 – Porten til ejendomsspekulationsprojektet Lille Nyhavn med en tårnhøj bebyggelsesprocent.

Bygningsbevaring skulle måske rykke lidt højere op på Byrådets dagsorden?

Publiceret 20 April 2020 07:00