Så kom Corona-virussen og gjorde det hele meget værre. Var man ikke ensom før, så er mange blevet det nu.

Så kom Corona-virussen og gjorde det hele meget værre. Var man ikke ensom før, så er mange blevet det nu. Evrymmnt - stock.adobe.com

Debat:

Lokale temadage om ensomhed

seniorrådets formand Kristian Skovhus og næstformand Jørgen Viktor

debat Seniorrådet gennemførte i november 2019 et temamøde med indbudte foreninger og organisationer, som alle på en eller anden måde, har en vis tilknytning til ældre i kommunen, samt fagligt personale fra ældre området i Skanderborg kommune med emnet, ensomme ældre i Skanderborg Kommune.

Efter evalueringen, var det meningen, at fortsætte med lokale temamøder i de fire centerbyer, Skanderborg, Hørning, Galten og Ry, datoerne var fastsat, hvor Seniorrådet ville lade de lokale foreninger videreføre arbejdet med at lokalisere de ensomme, og i fællesskab drøfte, hvad man lokalt kan gøre samt, hvad man lokalt kan samarbejde om.

Men så kom Corona virussen og gjorde det hele meget værre, de ældre, både dem der var alene men så sandelig også par, ingen må besøge hinanden og ingen må få besøg, undtagen de der i forvejen får besøg af kommunens plejepersonale, var man ikke ensom, så bliver man det nu.

Men at holde afstand og blive hjemme, det er også den bedste måde at bremse udbredelse af virussen på, særligt det sidste. Det sætter især enlige ældre i en meget svær situation, heldigvis hører man om unge der tilbyder hjælp til blandt andet indkøb.

Men, når vi kommer om på den anden side af Coronaen, vil Seniorrådet igen indkalde de lokale foreninger til temamøde omkring ensomme ældre.

Publiceret 13 April 2020 08:00