Alternativet mener, Danmark bør væk fra en produktion der baserer sig på kvantitet frem for kvalitet både, hvad angår dyrevelfærd og produkt. Derfor er den lokale afdeling modstander af biogasanlæg. Arkivfoto

Alternativet mener, Danmark bør væk fra en produktion der baserer sig på kvantitet frem for kvalitet både, hvad angår dyrevelfærd og produkt. Derfor er den lokale afdeling modstander af biogasanlæg. Arkivfoto

Debat:

Nej tak til gyllegas

Hanne Stender Damkjær, Karen Aagaard Rasmussen og Marianne Ammitzbøll, Alternativet Skanderborg

debat 19. februar afholdt Odder-Skanderborg Landboforening et møde med titlen Flyv og spis ko. Angiveligt var temaet at flere biogas-anlæg er vejen frem. Alternativets byrådskandidat var inviteret, men var desværre forhindret i at deltage.

I Alternativet ville vi ellers gerne have hørt, om der er konkrete planer om at etablere biogas-anlæg her i kommunen.

Biogas-anlæg på landet legitimerer intensivt industrielt husdyrbrug. Der er en hel række af årsager til, at Danmark bør begrænse og omlægge landbruget væk fra industri-dyrehold.

Det er ikke bæredygtigt at fastholde en produktion, der er stærkt belastende for natur, miljø og mennesker bosat tæt på. Dette gælder ikke bare i Danmark men også andre steder i verden, som belastes af produktion af dyrefoder til danske dyr.

Når landbruget taler så varmt for biogas-anlæg, er det fordi det er en nem og bekvem måde for dem at skaffe sig af med de enorme mængder gylle, som deres dyr udleder.

Det er f.eks. svin der står tætpakkede i stalde uden nogensinde at komme ud i frisk luft. Vi mener at Danmark bør væk fra en produktion der baserer sig på kvantitet frem for kvalitet både hvad angår dyrevelfærd og produkt.

Vi skal kort sagt ikke producere al den gylle, og derfor har vi ikke brug for biogas-anlæg på landet.

Alternativets byrådsmedlem Mira Issa Bloch har spurgt administrationen, om der er aktuelle planer om opførelse af biogas-anlæg i kommunen. Hun fik det svar, at der ikke var tid til at besvare spørgsmålet i øjeblikket. Vi forstår ikke helt at det kan tage lang tid at besvare det spørgsmål, og vi ser frem til at administrationen får tid til at svare.

Publiceret 01 April 2020 16:30