Ifølge Marie Hulgaard byder Stjærskolen på en tryg, lokalt forankret og kvalitetsmæssig fremragende skolegang. Lukkes skolen er der ingen vindere. Arkivfoto

Ifølge Marie Hulgaard byder Stjærskolen på en tryg, lokalt forankret og kvalitetsmæssig fremragende skolegang. Lukkes skolen er der ingen vindere. Arkivfoto

Debat:

Hver 3. bor på landet - skal de også have lov til det i fremtiden?

Marie Hulgård, Enebærvej 1, Stjær, 8464 Galten

debat I disse Corona-tider søger vi mod det kendte og trygge. Der sker så mange voldsomme forandringer i verden, i vores nærmiljøer og i selve vores liv, at man har brug for nogle faste holdepunkter. Lige nu er mine børns faste holdepunkt lukket- ligesom alle andre skoler i Danmark.

Jeg har 3 børn på Stjærskolen, og selvom jeg gør mit bedste for at kombinere hjemmearbejde og hjemmeskole, savner mine børn de vante rammer, de dygtige lærere og de gode kammerater.

Stjærskolen giver mine børn kvalitet i hverdagen og jeg ved, at den klæder dem på til at blive fagligt dygtige, videbegærlige unge mennesker, når de forlader skolen efter 9. klasse.

Det er den skole, min mand og jeg har valgt til vores børn. Nu står kommunen med en udfordring på børneområdet, fordi den er populær og mange ønsker at bosætte sig her – det må vel siges at være positivt for os alle.

Vi kan løfte i flok. Vi kan optimere kommunens eksisterende skoletilbud, så mange af de nye børn kan få plads på de gode skoler, vi allerede har. I Stjær har vi plads til flere elever 0.- 9.klasse. Og netop en folkeskole, der tilbyder en tryg, lokalt forankret og kvalitetsmæssig fremragende skolegang, er en afgørende grund til at tilflyttere vælger Stjær.

Hvis Skanderborgs politikere tror, at de kan mindske presset på de større skoler ved at beskære eller ligefrem lukke kommunens mindre skoler, er jeg ret sikker på, at de tager fejl.

Hvis de små samfund ikke kan tilbyde en skole, så bliver de fravalgt, og det vil betyde et endnu større pres på kommunens store byer. I dag bor 1/3 af Skanderborgs borgere på landet. Hvis I tager vores skoler, vil det tal falde – meget! Men tilflytningen til kommunen vil nok fortsætte, og det betyder endnu flere beboere i kommunens største byer, hvor skolerne allerede nu kæmper med at finde plads til eleverne.

Lad Skanderborgs aktive landsbyer være med til at tackle udfordringen med flere børn i skolerne – det kræver blot, at I vil være med til at udvikle vores skoler, ikke afvikle dem!

Publiceret 27 March 2020 08:00