asdfasfaf

asdfasfaf

Debat:

Byg fælles udskolingsskole og bevar landsbyskolerne

Bevar Knudsøskolen og mangfoldigheden på skoleområdet, lyder opfordringen fra skolebestyrelsen på Knudsøskolen

Susanne Pedersen på vegne af skolebestyrelsen, Knudsøskolen

En bølge af chok er gået over Knudsø: Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg kommune har foreslået at lukke Knudsøskolen.

Knudsøskolen blev for godt et år siden kåret som Danmarks mindst kedelige skole i Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmåling. Statistikken viste tårnhøj trivsel på skolen, lavt sygefravær og faglige resultater, der ligger over både kommune- og landsgennemsnittet.

Samtidig har skolen stor fokus på natur, musik, kreativitet og projektarbejde, så der kommer robuste, kreative og dygtige børn videre i skolesystemet.

Undervisnings- og Børneudvalget har en række kvalitetsmarkører og organiseringsprincipper for øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger. Alt det lever Knudsøskolen op til!

Samtidig fungerer skolen som et samlingspunkt for aktiviteter i lokalsamfundet: Musikværksted med 103 elever, forældreband, koncerter, badminton, kor, line dance, aftenskole og udlån af skolen til lokale foreninger. Hvis Knudsøskolen lukker, så mistes den lokale forankring og muligheden for udvikling af livet i landsbyerne Tulstrup, Alling, Tørring og Jaungyde reduceres væsentligt.

En lukning af Knudsøskolen vil føre til det stik modsatte: En afvikling af landsbymiljøer i hele fire landsbyer.

Det er nu engang ikke alle børn, der trives på store skoler. Som forældre bør man have muligheden for at vælge en lille skole. Med de forslag der er på bordet nu, så er Skanderborg kommune reelt ved at fjerne disse muligheder for forældre og børn.

Det er svært at sætte en konkret pris på værdien af lokal forankring, mangfoldighed, tryghed og trivsel i mindre fællesskaber.

Vi har et forslag til, hvordan vi kan bevare mangfoldigheden på skoleområdet i Ry og samtidig få et endnu bedre ungdomsmiljø i byen.

Byg en udskolingsskole i Ry. Mølleskolen er den naturlige aftagere af vores 6. klasser, og det samarbejde fungerer fint. I 7. klasse er børnene klar til at verdenen åbner sig, og man pludselig er 150 på en årgang i stedet for 25. Her mødes man med andre 7. klasser fra Mølleskolen, Bjedstrup og Gl. Rye og finder ud af, at man allerede kender flere gennem fritidsinteresser.

Vi foreslår, at udskolingsskolen i Ry kan rumme 7., 8. og 9. klasserne fra alle skolerne. Det giver ca. de 500 børn, som Mølleskolen skal finde plads til inden 2034.

Vi forestiller os, at sådan en udskolingsskole kunne integrere sig mere med fritidstilbuddene i Ry (sport, musik, ungdomsskole) og samtidig fungere som et godt og trygt tilholdssted, som Rys unge også havde mulighed for at benytte i weekender og om aftenen.

Det kan dermed bidrage til at løse det tilbagevendende problem, at Rys unge ikke har egnede steder at opholde sig – især om sommeren.

Det vil betyde, at Mølleskolen ikke behøver at lave skole i Ryvang, der så i stedet kan anvendes til boliger. Det betyder også, at der ikke skal etableres en overbygning på Gammel Rye skole.

De udgifter, der spares til faglokaler, kan anvendes til en fælles udskoling. Derved sikres der også en bedre udnyttelse af faciliteterne, da der er flere elever om faglokalerne.

Samlet set betyder en fælles overbygningsskole, at to lokale folkeskoler, Bjedstrup og Knudsøskolen, ikke lukker og samtidig sikrer Skanderborg kommune den nødvendige aflastning af Mølleskolen og et fremtidssikret ungdomsmiljø, som der er et stort behov for i Ry.

Vi appellerer til, at udvalget overvejer og beregner økonomien for dette forslag, da vi mener, at det er det helt rigtige for børn og familier i Ry og omegn.

(Forkortet af redaktionen)

Publiceret 17 March 2020 16:00