Blandt de mange, der støtter op om Bjedstrup Skole, er musikeren Lars Lilholt, der mødte op til borgermødet i forrige uge med sin guitar. Arkivfoto

Blandt de mange, der støtter op om Bjedstrup Skole, er musikeren Lars Lilholt, der mødte op til borgermødet i forrige uge med sin guitar. Arkivfoto

Debat: Hvad skete der lige med vores forslag?

Blandet modtagelse af ny udmelding fra Skanderborg Kommunes Undervisnings- og Børneudvalg

Mikkel Schwab, Bjedstrupvej 19A, 8660 Skanderborg, på vegne af Liv i Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup

Debat Som reaktion på pressemeddelelsen fra Skanderborg Kommunes Undervisnings- og Børneudvalg er Liv i Landsbyerne skuffet over, at de to forslag om lukning af Bjedstrup Skole ikke er taget af bordet, men tværtimod er udvidet med et forslag yderligere. Liv i Landsbyerne er derudover skuffet over, at deres "forslag 21" ikke er ønsket belyst til trods for, at udvalget har kvitteret for, at det er et konstruktivt forslag.

Det er svært at se det her som andet end, at Undervisnings- og Børneudvalget holder fast i en centralistisk og modvillig tilgang til de små landsbysamfund med sit fokus på, at undervisning af landsbysamfundenes børn skal ske på store skoler i kommunens centerbyer.

Liv i Landsbyerne kvitterer dog for, at nogle af elementerne fra deres "forslag 21" er medtaget i udvalgets videre arbejde.

Det er positivt, at udvalget ønsker at belyse potentialerne ved at optimere skoledistrikterne, som vil kunne gøre Bjedstrup Skole markant billigere per elev, og give flere børn muligheden for at få en tryg start på deres skoleliv i vores fantastiske rammer. Det er dog ærgerligt, at udvalget ikke har bedt om at få de konkrete justeringer belyst, som vi har foreslået. Det ville sikre transparens i processen.

Liv i Landsbyerne hilser også Undervisnings- og Børneudvalgets forslag 1d velkomment og betragter det som en af de mest positive nytænkninger, hvor der i modsætning til det oprindelige udgangspunkt er tænkt i en synergi med nye investeringer og udnyttelse af landsbyskolerne.

I en sparetid er det sund fornuft at udnytte de eksisterende rammer på det tidligere Plejecenter Ryvang, og det ligger i forlængelse af vores forslag, hvor man bruger disse rammer samt rammerne på landsbyskolerne.

Liv i Landsbyerne er i øvrigt uforstående overfor, at udvalget ikke bruger denne mulighed for at tænke på at give sine borgere et bedre og mere mangfoldigt skoletilbud.

Vi forstår ikke, at borgere, der ønsker en lidt mindre skole med en klar profil, skal til Gudenåskolen eller Steiner Skolen. Det kan vi sagtens tilbyde med vores små folkeskoler her i kommunen.

Bjedstrup Skole er den første Vild-med-vilje certificerede skole i Danmark, og med vores udeskole og nye naturbørnehave, har vi en klar naturprofil, der vil kunne tiltale mange. Hvis vi indførte fleksible skoledistrikter, havde borgerne mulighed for at træffe et oplyst valg. Lad os da også tænke i kvalitet for borgerne, selvom vi skal spare

Publiceret 16 March 2020 15:00