Debat: På barrikaderne igen i Veng

Der skal også være muligheder for de børn, der ikke trives i de kæmpestore miljøer, lyder det i dette læserbrev

Charlotte Lyk Lomholt, Ny Stillingvej 7, Mesing

I 2015 måtte vi på barrikaderne for vor børnehave, da den dukkede op i Skanderborg Kommunes handlekatalog. Nu er det 2020, og denne gang er det vores skole, der er på spil. Nu, som i 2015, synes jeg dog, det halter gevaldigt på konsekvensberegningen.

Hvis man lukker Veng skole er der ikke blot tale om en reform af skolestrukturen. Så er der pludselig også tale om en reform af Børnehaven, af idrætsklubben og af landsbyerne i hele oplandet. Det er en reform af sammenholdet på tværs af skoledistriktet. En reform af sammenholdet i landsbyerne. Og i højeste grad en reform af vores børns trivsel. Og som sidste ”skolereform” er jeg desværre ret overbevist om, at det hverken er gennemtænkt, eller falder særligt heldigt ud.

Store skoler er billigst at drive ja. Men hvad med alt det andet? Hvad med trivsel? Der skal også være muligheder for de børn, der ikke trives i de kæmpestore miljøer. De børn som har brug for det lille og nære undervisningsmiljø. Det er naivt at tro at alle elever efter en skolelukning flytter til en struktur-reforms-udpeget skole.

Vi har trods alt stadig frit skolevalg. På Veng skole har vi elever fra dels et meget stort skoledistrikt, dels elever fra Hørning, Galten, Stilling, Skanderborg og andre dele af kommunen, som ikke naturligt vil følge med til "den nye skole". Jeg forudser en ret stor søgning til privatskoler, hvilket ikke ligefrem styrker vores folkeskole.

Hvis Veng skole lukker vil vi stå med en børnegruppe, der ikke bare oplever at deres trygge skole bliver lukket, men også en børnegruppe der bliver splittet i atomer ud på mange andre skoler. (Forkortet af red.)

Publiceret 06 March 2020 17:00