Flere steder i kommunen kæmper landsbyerne nu for at bevare deres skole. I Stjær har skolens elevråd indsamlet underskrifter for at bevare udskolingen. Arkivfoto

Flere steder i kommunen kæmper landsbyerne nu for at bevare deres skole. I Stjær har skolens elevråd indsamlet underskrifter for at bevare udskolingen. Arkivfoto

Debat: Skolestruktur - Hvad er Byrådets værdier?

Er det BDO's eller landsbyernes værdier, der skal vægtes i skoledebatten, spørger Landsbysamvirket

Af Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har netop sendt en såkaldt bruttoliste ud til forældrene til elever på vores folkeskoler. Der er beskrevet 20 forslag, der kan spare kommunen for omkostninger på drift og anlæg.

Forslagene er lavet af medarbejdere ved BDO, et stort internationalt konsulentfirma uden lokalt kendskab. De mener at kunne spare 25 mio. kr. årligt på driften samt spare 130 mio. kr. på anlæg. BDO’s centrale værdier er formuleret således: ”Vi er de bedste til det vi gør” og ”Vi har kundens tarv og behov i centrum”.

Bruttolisten har skabt megen opstandelse hos beboerne i vores lokalsamfund. Især på landet, som revisorerne fra BDO ikke har megen forståelse for. Blandt folk er der tydeligt en angst for, at der vil være byrådsmedlemmer, som svigter valgløfterne fra seneste byrådsvalg.

Dengang kunne du ikke finde nogen kandidat uanset partifarve, som ville lukke skoler. Det er ikke pænt gjort umotiveret at tænke således om vores folkevalgte. Men man er nok selv ude om det, når man står som afsender af bruttolisten.

Beboerne i vore landsbyer har også centrale værdier. Måske kunne de formuleres: ”Vi vil det bedste med det vi gør” og "Vi vil ikke umyndiggøres af teknokrater”. Vore drømme og forhåbninger er som biodiversiteten på en blomstrende sommereng. Mangfoldigheden er den fælles styrke for hele engen, på samme måde som den er for børn, unge, voksne og ældre. Selvstændige mennesker, som ved, hvem de er og hvad de vil skabe.

Hver tredje beboer i kommunen har valgt at bo på landet. Vi er ikke landsbytosser. Hvis sådanne i det hele taget eksisterer, er de flyttet væk. Vi er typisk veluddannede, vidende og kreative, som står i spidsen for de forandringer, som verden er ved at erkende, er nødvendige for vores civilisation. Der er også brug for børnene. De skal ikke rives ud af sammenhængen og køres rundt i skolebusser, fordi en teoretiker har leget med sin lommeregner. Om der er nogen, som skal være en del af samfundet, så er det da børnene.

Børn er ikke en udgift. De er samfundets nye muligheder. Prøv som lokalpolitikere at bruge den vinkel. Børn kan blive rigtig dygtige til at køre i skolebus. Men der er meget andet, det er bedre at de lærer. Hvordan gør vi os selv og ikke mindst næste generation til robuste og mangfoldige mennesker?

Bruttolisten og konsekvenserne af dens eventuelle gennemførsel er skolepolitik. Men samtidig har der indsneget sig et eklatant brud på den indtil nu førte landsbypolitik. Skal der være plads til den tredjedel af befolkningen, som ønsker at bo på landet? Har mennesker og deres samfund en værdi i sig selv, eller skal pengene være målet og borgerne midlet? Vi håber, det samlede byråd vil tage stilling til byrådets værdier. Er det BDO’s værdier eller er det landsbyernes værdier?

Publiceret 03 March 2020 14:30