Debat: Skab plads til både store og små skoler

Stjærskolen kan tage flere børn ind end den gør i dag, lyder det fra Erik Madsen

Af Erik Madsen, Enebærvej 1, Stjær

Hvad er et godt børneliv i Skanderborgs folkeskoler? Hvis man spørger Skanderborg Kommune, så kan det ridses op i 6 overskrifter:

· Eleverne skal blive så dygtige, de kan

· Elevernes trivsel - en inkluderende skole

· Evalueringskultur

· Skoleledelse

· Samarbejdspartnere

· Bevægelse som en integreret del af undervisningen

I ”Ny Skole” i Skanderborg Kommune er der udpræget fokus på at udvikle og udnytte potentialet for hver enkelt elev - det er i hvert fald sådan kommunen selv formulerer det på dens hjemmeside. Men når man som forælder sidder på tilhørerpladserne til den nuværende skolestrukturdebat er det svært at se, at kommunens foreløbige udmeldinger og tanker har fokus på den enkelte elev. I stedet er det økonomi og forventet vækst i elevtal, der tager overskrifterne, og de stemmer der taler for lokal forankring af skolerne og mod centralisering i hovedbyerne får at vide, at de er egoistiske og ikke har blik for fællesskabet, men helt så enkelt er det vel ikke?

Det er vist en win-win – både for lokalsamfundet og for Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune har ca. 60.000 indbyggere. 40.000 bor i de større byer i kommunen, mens 20.000 personer har valgt at bosætte sig i landområderne, hvor der er lidt længere til naboerne, busserne kører noget sjældnere og skolerne har en overskuelig størrelse. Nogen tiltrækkes af det ene miljø, andre foretrækker det andet og det betyder jo bare at vi er forskellige. Det er vores børn også!

Nogle børn trives i de store miljøer, hvor man er mange på en årgang, mens andre foretrækker en hverdag, hvor man kender hinanden på tværs af årgange. Hvorfor skal der ikke være plads til begge dele i Skanderborg Kommune?

I sidste ende skal økonomien være på plads- og det forstår vi også godt i landsbyerne. Men vi vil gerne vise, at det er alternativer til de meget store enheder, som kommunen lige nu hælder imod. Vi kan vise en løsning, hvor man på økonomisk bæredygtig vis kan bevare diversiteten i Skanderborgs skoletilbud – så der bliver plads til både dem, der søger de større skoler og dem vægter det lokale i landområderne.

I Stjær har vi i dag en 1-sporet skole 0.-9. klasse. Den gør vores børn dygtige, ja faktisk dygtigere end kommunegennemsnittet (målt på karakterer). Den sætter rammer for en høj grad af social trivsel- blandt både børn og voksne. Der bliver løbende evalueret og skoleledelsen går forrest i samarbejdet med lokale institutioner, foreninger, interessenter og forældre. Og endelig er bevægelse helt naturligt tænkt ind med Hjerteruter, trampestier og fantastisk natur lige udenfor døren. Stjærskolen leverer på alle de parametre, som Kommunen har sat for ”Ny skole” – og det er da oplagt at lade flere børn nyde godt af de kompetencer i deres skoleliv.

Stjærskolen kan tage flere børn ind end den gør i dag og være med til at løfte opgaven med at finde plads til flere elever, samtidig med at kvaliteten følger med. Vi kan starte med at udvide 7.-9. klasse til 2 spor, men med den vækst vi forventer i Stjær, kan det godt ske at vi får brug for 2 spor på alle klassetrin – men så bliver det jo heldigvis også billigere per elev. Det er vist en win-win – både for lokalsamfundet og for Skanderborg Kommune.

Publiceret 29 February 2020 09:30