Granatvænget i Stjør er i dag færdigudbygget, så nu bygges der på den anden side af vejen. Stjær vækster nemlig. Foto: Carsten Weber

Granatvænget i Stjør er i dag færdigudbygget, så nu bygges der på den anden side af vejen. Stjær vækster nemlig. Foto: Carsten Weber

Debat:

Er Stjær i vækst?

Umiddelbart ligner det, at der er temmelig meget aktivitet og nye huse skyder op.

Marie Hulgård, forælder på Stjærskolen, medlem af skolens trivselsråd og en del af borgergruppen Stjær i Udvikling

Hver dag når jeg kører på arbejde, tager jeg Stjærvej ud af byen og kører forbi Granatvænget, udbygningen af Nymarksvej og alt byggeriet på Filippavænget i Stjærs nordlige udkant. Umiddelbart ligner det, at der er temmelig meget aktivitet og nye huse skyder op.

Samtidig kan jeg læse i Skanderborg Kommunes prognoser, at det forventede boligprogram i Stjær fra 2018-2030 er ét parcelhus om året + ét-to rækkehuse (hvordan man så end kan bygge 1 rækkehus?). Jeg kan se tallene i rapporten, men når jeg kigger ud på virkeligheden, er det bare et helt andet billede, der viser sig.

På Granatvænget ligger 30 parcelhuse, der er bygget mellem ca. 2008 til 2018. De sidste 2 huse blev bygget i 2018, så allerede før de andre to veje blev påbegyndt, havde vi overskredet vores ”husbyggerkvote” med 100% i 2018. På Nymarksvej og Filippavænget er der tilsammen 22 grunde, hvor der på samtlige bliver bygget parcelhuse, så nu er kvoten (+100% ekstra) frem til 2030 brugt op. Det er primært familier, der flytter til Stjær og flere familier betyder flere børn – især i Skanderborg Kommune, hvor vi har landets højeste fertilitetsgennemsnit for kvinder på 2,4!

Og hvorfor er det så vigtigt om der bliver bygget i Stjær?

Det er vigtigt, fordi de prognoser som Skanderborg Kommune baserer deres udregninger, befolkningsfremskrivninger og hvor mange børn, der kommer til at være i de forskellige skoler, ikke er korrekte – i hvert fald ikke for Stjær. Hele arbejdet med en ny skolestruktur er altafgørende for kommunen og det er en svær opgave for politikerne, men det bliver da kun endnu sværere, hvis tallene af ukendte årsager ikke afspejler virkeligheden.

De 22 huse, der er nybyggede/ved at blive opført repræsenterer rent statistisk 52,8 barn- og det er alt andet lige en vækst på 24% i forhold til det nuværende elevtal på Stjærskolen. Derudover er flere udstykningsprojekter i Stjær foreslået til kommunen, så lokalt forventer vi, at der bliver plads til endnu flere Stjærborgere- både voksne og børn i fremtiden.

Så hvordan kan det være, at Skanderborg Kommunes prognoser forudser at Stjærs vækst stagnerer?

For at forsætte den gode udvikling og den balancerede vækst vi alle ønsker, er det afgørende for Stjær, at vi kan tilbyde en god skole 0.-9. klasse. I dag har Stjærskolen 1 spor, men der kan på den korte bane etableres 2 spor i udskolingen og på sigt hele skolen, så Stjærskolen kan være en del af kommunens løsning med at finde plads til flere elever i skolerne.

Vi vækster i Stjær, så kære politikere – tag det med i beregningerne. Stjærskolen er en afgørende del af Stjær i Udvikling, så vi kæmper for, at vores skole kan være med til at løfte opgaven i stedet for at sende børnene videre.

Publiceret 17 February 2020 14:00