Debat: Vi har brug for udvikling, ikke afvikling

Det koster penge at gøre plads til børn hos dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Knud Erik Elmann Jensen, Formand for Landsbysamvirket

DEBAT Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune har på den årlige generalforsamling drøftet de aktuelle forslag om ændringer af kommunens skolestruktur. Bestyrelsen kom med nedenstående oplæg, som fik forsamlingens støtte.

Vi har brug for udvikling, ikke afvikling.

Skolevæsenet og børnepasning er en væsentlig del af kommunens aktiviteter. Det er derfor naturligt, at mange har fokus på udviklingen. Prognoserne for Skanderborg Kommune lige nu siger kraftigt voksende børnetal de kommende år. Det koster penge at gøre plads til børn hos dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Byrådets udvalg for børn og undervisning arbejder derfor med forslag til strukturændringer, som kan lette økonomien. Nogle er set før, andre er nye. Det bliver spændende at se, om ændringerne i det hele taget forbedrer kommunens økonomi. Strukturændringer har det jo med at koste ekstra de første år.

Institutionerne, forældrene og medarbejderne er også aktive. Der har i flere lokalsamfund være afholdt debatmøder med stort fremmøde. Der er mistanke om, at strukturændringerne ikke forbedrer børnenes miljø og indlæring. Tværtimod. Forslaget om flytning af overbygningklasser vil flytte tid fra de unges fritidsaktiviteter til ekstra skolebuskørsel. En kørsel, som ikke er gratis.

Idéen om at flytte ledelsen af mindre skoler sammen har været på bordet mange gange, uden at det har imponeret forældre eller fagfolk. Der er andre måder at forbedre økonomien, uden at flytte lederen væk fra viden om hverdagen på den skole, der skal ledes.

Forskellen på tankegangen hos forvaltning og praksis er gammel. Det kommunale system er delt op i forvaltningsområder og i politiske fagudvalg. Det er ikke ukendt, at aktiviteter på et område udløser omkostninger på et andet. Konsekvenserne kommer overraskende, fordi den afgrænsning, der er en styrke for én forvaltning, ikke alene giver en fokus på centrale emner, men også en blindhed for konsekvenser for en anden forvaltning.

Den grundlæggende misforståelse i forslagene bygger på idéen om, at strukturændringer giver besparelser. Der kan være andre gode grunde til at lave strukturen om. Og der er gode grunde til at spare på kommunens midler. Men der er ingen grund til blande de to ting sammen.

De foreslåede strukturændringer går ud over børnene i kommunens landdistrikter. Når tilvæksten i Skanderborg Kommune er så kraftig, skyldes det bl.a. at Århus Kommune har en boligpolitik, som ikke er attraktiv for børnefamilier. Unge familier søger derfor til os for at komme på landet eller i det mindste få et parcelhus, hvor børnene kan komme tættere på naturen. Det virker ulogisk at forringe de vilkår, man lige har skabt for et naturnært liv væk fra stenbro og højhuse. Vi må gå vores egne veje i stedet for at lave kopier af storbyernes strategier. Vi har brug for udvikling, ikke afvikling.

Problemerne, som skal løses skyldes en kraftig befolkningsvækst, som har været ønsket. Man må formode, at der ligger en plan fra det tidspunkt, hvor byudviklingen blev besluttet. Det må være det rigtige tidspunkt, at finde denne plan frem til nærmere studier. I stedet for at lade det gå ud over børnene fra landdistrikterne.

Publiceret 17 February 2020 17:00