Anne Heeager.

Anne Heeager.

Debat:

En kæmpe tak til alle vores frivillige kræfter

Af Anne Heeager og Tage Nielsen, byrådsmedlemmer for Radikale Venstre i Skanderborg Kommune

debat Der er rigtig mange ting i vores samfund og i vores hverdag, som bliver kvalificeret og i mange tilfælde kun fungerer, fordi der er mennesker, der engagerer sig i frivilligt arbejde. Mennesker, der brænder for et område eller en sag, og som spreder energi og skaber muligheder, hvor de er. I Skanderborg Kommune er vi så heldige at have masser af frivillige kræfter på mange, mange forskellige områder.

Tage Nielsen.

Tage Nielsen.

I den forgangne uge har Byrådet afholdt nytårskur for de af vores frivillige, der er medlemmer af brugerbestyrelser, råd og nævn. Nytårskuren er ment som tak for den enorme indsats, de frivillige gør for det store fællesskab. En indsats, der mærkes i hvert eneste hjørne af vores kommune på skoleområdet, dagtilbudsområdet, integrationsområdet, idrætsområdet og mange andre områder.

Vores frivillige i brugerbestyrelserne bidrager til at sikre kommunale tilbud af høj kvalitet. Det gælder eksempelvis når vores skolebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser understøtter den lokale ledelse i at skabe tilbud af høj kvalitet, der er afstemt med de lokale ønsker.

Vores frivillige i bestyrelserne er også - sammen med de frivillige i råd og nævn - vigtige samarbejdsparter for os politikere, når de engagerer sig i debatten, møder op til udvalgsmøder og dialogmøder og i det hele taget bringer informationer og synspunkter frem til det politiske niveau. Byrådet har nemlig brug for inputs både om de kommunale tilbud snævert set, men også om samfundsforhold i bredere forstand, som når vi eksempelvis får indspark fra Integrationsrådet, Ungdomsrådet og Idrætsrådet. De frivilliges indsatser med disse opgaver er enormt vigtige, og derfor skal der takkes!

Ud over de frivillige i bestyrelser, råd og nævn, har vi mange andre frivillige i Skanderborg Kommune, der også fortjener en stor hånd. Det drejer sig om alle dem, der sikrer, at vi har et aktivt frivilligheds-, idræts-og foreningsliv – ikke kun i ord, men også i handling.

Håndboldtræneren der står på banen den ene aften efter den anden; gymnastiktræneren der ikke kun selv har hold, men også tager aktiv del i at oplære næste generation af frivillige; den kulturinteresserede som skaber liv og aktivitet i vores kulturhuse; og besøgsvennen der gør en stor forskel for medborgere på ældre- og socialområdet. Alle er de uundværlige!

Ja, uden at sige for meget, kan man roligt sige, at Danmark ville være et helt andet land, hvis vi ikke havde alle de frivillige. Så send dem en kærlig tanke. De er en kæmpe fejring værd – hver og en!

Publiceret 22 January 2020 17:30