Debat: Der hænger mørke skyer over Stjær!

Stjær Boldklub giver plads og ansvar til alle - unge som ældre.

Af
Marie Hulgård

bestyrelsesmedlem

Stjær Boldklub

debat Stjær Boldklub vandt danmarksmesterskabet i foreningsudvikling i 2018. Et af argumenter fra DGIs DM-jury var, at Stjær Boldklub giver plads og ansvar til alle - unge som ældre, og tilbyder hele Stjær og omegn et samlingspunkt, som går ud over motion og gymnastik.

Vi stræber efter at skabe et forpligtende fællesskab, hvor arbejde med børneholdene naturligt udvikler stærke ungeledere, som kan fortsætte som trænere på tværs af klubbens mange aktiviteter.

Derfor er vi også en aktiv partner i arbejdet med Stjær Kulturkraftværk, hvor formålet er at samle Stjærskolen, dagtilbuddet, boldklubben, alle kulturtilbud og kantinefaciliteter. Mentalt handler det blandt andet om at fastholde lokal indflydelse, ejerskab og ansvarsfølelse og på den måde at styrke landsbyidentiteten.

På de cirka to år der er gået, siden vi vandt danmarksmesterskabet, er det lykkedes os at give idrætslivet i Stjær et gevaldigt løft.

Der er blevet flere medlemmer i de gamle afdelinger, og ved at etablere nye aktiviteter er klubbens medlemstal blevet løftet med mere end 100 nye medlemmer. Vi er har ikke mere end lige sagt goddag til 2020, før end klubbens medlemstal er blevet forøget med mellem 40-50 nye medlemmer i vores nye e-sportsafdeling.

Men det stopper ikke med det, en ny afdeling er på tegnebrættet, og det skulle være underligt, hvis ikke der dukker endnu flere forskellige aktiviteter op i Stjær Boldklub i de kommende år.

Det må være dejlig læsning for politikerne i Skanderborg Kommune, der jo ligesom vi ønsker at højne sundheden hos borgerne i kommunen.

Men i Stjær Boldklubs bestyrelse er vi bekymrede for, at det arbejde vi, vores frivillige og vores trænere gennem de sidste år har lavet, har været spildt. For nu er vores lokale skole, Stjærskolen, kommet på byrådets dagsorden og vores fagligt stærke udskoling er i fare for at blive lukket, fordi kommunen har brug for flere pladser til en forventet stigning i elevtallet.

For Stjær Boldklub kan det blive meget alvorligt, hvis den lokale skole mister sin udskoling. Vi er forankret i lokalsamfundet og som alle andre idrætsforeninger drevet af frivillige.

Vi forudser, at vi vil miste medlemmer, fordi de unge søger idrætsaktiviteter i deres nye skoleby for at undgå ekstra transporttid. Det er i hvert fald, hvad erfaringer fra Gl. Ry viser, efter de mistede deres udskoling for en årrække siden.

Hvis man ikke træner i klubben, vil man heller ikke blive træner og dermed vil vi miste vores ungetrænere, og den positive udvikling, vi har skabt sammen, vil forsvinde sammen med ideen bag Kulturkraftværket, der ellers er et projekt, der modtaget både finansiel og moralsk støtte fra byrådet.

Stjær Boldklub tror på et Stjær i udvikling - og det inkluderer udskoling på Stjærskolen.

Publiceret 22 January 2020 12:30