Debat:

Kloakering er for vigtigt til partipolitisk fnidder

Martin Frausing Poulsen, formand for Skanderborg Forsyning og 2. viceborgmester i Skanderborg Kommune

Over de sidste dage har Claus Bloch (V), og jeg udvekslet læserbreve, hvor Claus Bloch prøver at opridse en uenighed mellem Venstre og Dansk Folkeparti, som ganske enkelt ikke eksisterer.

Og hvorfor eksisterer den så ikke? Vi stemte begge for forslaget om en forhøjelse af den variable takst på spildevand. Dermed kan man sige, at diskussionen burde være lukket.

Men når Claus Bloch antyder, at de dygtige folk hos Skanderborg Forsyning og kommunen ikke aner, hvad de vil bruge de ekstra penge fra takststigningen til, må jeg som formand for forsyningen træde til og fortælle, hvordan tingene hænger sammen. Det er vigtigt, at ikke bare Claus Bloch forstår, hvad der er på spil her, men også de borgere, som er engagerede i lokalsamfundet og læser disse indlæg. For hvad i alverden skal de tro? Det er der sikkert mange, som spørger sig selv om.

Kloakering er så vigtigt, at rettidig omhu ikke bare er en floskel, men en livsnødvendighed, når man ser på forsyningsbranchen som helhed og spildevand og kloakering i særdeleshed. Kloakeringen skal virke - altid.

Og til borgerne vil jeg svare: Vores ingeniører i Skanderborg Forsyning og kollegaerne i Skanderborg Kommune er bevidste om opgavens størrelse og kompleksitet. Det var sådan set derfor, at vi så os nødsagede til at hæve taksten. Og med vores samarbejde og de øgede aktiviteter der er planlagt, kan vi også sammen løse opgaven

Hos Skanderborg Forsyning, hvor jeg er formand, er det ikke bare tre, fem eller 10 år, vi ser ud i fremtiden. Det er i størrelsesordenen 75 år. Derfor er kloakering et emne, der er alt for vigtigt til partipolitisk fnidder.

Ses vi på tirsdag?

En takststigning er nødvendig, fordi rørene under jorden er gamle og lagt på et tidspunkt, hvor den måde, man tænkte byer og samfund på, så fundamentalt anderledes ud. Det tror jeg, at borgerne sagtens forstå.

Og set i det perspektiv vil jeg vove den påstand, at de fleste borgere er mindre interesserede i, om Claus Bloch deltog i et møde sidste år eller ej. Til det møde sendte han i stedet en “vikar”, som han selv udtrykker det. Mødet vil jeg af princip ikke referere fra af hensyn til det gode samarbejde og kollegaskab. Men jeg kan blot konstatere, at det kun er Claus Bloch selv, som er afsender på disse læserbreve.

Processen har hele vejen igennem været gennemskuelig, og det vil den fortsat være. Tirsdag 21. januar er der møde mellem Skanderborg Forsyning og de gode folk i Miljø- og Planudvalget. Vi har intet at skjule, og jeg håber, Claus Bloch vil afse tid til at deltage, hvis han vil vide mere om de konkrete planer for separatkloakering og forhåbentlig fremadrettet vil bidrage til en konstruktiv dialog.

Der er styr på det, og det partipolitiske fnidder må stoppe her. Jeg vælger at trække i arbejdstøjet. Det forventer borgerne.

Publiceret 20 January 2020 13:00