Arkivfoto: Per Bille

Arkivfoto: Per Bille

Åbent brev til byrådet:

Kritiske punkter mangler afklaring

Af Skanderborg Forældreorganisation

Debat Skanderborg Forældreorganisation har hørt om Undervisnings- og Børneudvalgets igangsættelse af en undersøgelse om en eventuel flytning af Columbusskolen og børn fra Niels Ebbesen Skolen, som går på Mallinggaard SFO.

I Skanderborg Forældreorganisation (SKFO) stiller vi os kritiske over for overvejelserne, fordi det er uklart, om der er tænkt på børnenes tarv. Det er svært for os at skabe et egentligt overblik over, hvilke fysiske og pædagogiske rammer kommunen vil tilbyde de tre målgrupper, der er i spil med denne rokade, og hvilken økonomi der følger med.

Vi stiller os meget kritiske over for den manglende inddragelse og interessentinvolvering i denne sag. Ifølge referatet fra Byrådsmødet 7 november har der været holdt en række dialogmøder med bestyrelsen og forældre fra Columbusskolen, men almindelige forældre til børn fra Niels Ebbesen Skolen og børnene, der skal i daginstitution i Skovby, er ikke blevet hørt.

Sagen kommer til at påvirke rigtig mange familier – også udsatte og sårbare – når der flyttes rundt på mange institutioner og børn, uden at familierne har haft mulighed for at give deres besyv med. Flere forældre er lige nu ved at skrive deres børn op til skoler, og her kan sagens udfald være afgørende. Mallinggaard SFOs omgivelser er en væsentlig grund til at vælge Niels Ebbesen Skolen.

Med udgangspunkt i børnenes perspektiv ser vi en række kritiske punkter, der kræver afklaring:

Børnene der skal i daginstitution i Skovby har brug for en børnehave. Det er et grundvilkår, som vi har fuld forståelse for. Vi mener dog, at dette behov kan nås på andre og bedre måder.

Er der fuld klarhed over hvor mange børn, der er tale om i Skovby, og er der undersøgt andre relevante placeringsmuligheder af en daginstitution i Skovby?

Børnene fra Columbusskolen og Center Skovby ønsker ikke en flytning, og en flytning vil medføre en betydelig skuffelse hvad angår den nybygning, de har ventet længe på. Mange af disse børn har i forvejen lidt under mange skift af institutioner samt modtaget undervisning i barakker de sidste halvandet år, hvilket er specielt hårdt for denne målgruppe.

Væsentligst er:

Hvordan tages hensyn til den psykiske belastning, som endnu en flytning naturligvis vil medføre for børn med særlige behov?

Planlægger I at kompensere for den tabte arbejdsfortjeneste, som forældrene må forvente som følge af indkøringsvanskeligheder hos deres børn? Et konservativt skud er mellem et par uger og et halvt år pr familie.

Hvilke udgifter vil det medføre at sikre, at Mallinggaard, som er betydeligt nedslidt, lever op til de specialpædagogiske krav?

Børnene fra Niels Ebbesen Skolen og Mallinggaard SFO vil ikke få samme fritidspædagogiske muligheder i Niels Ebbesen Skolens lokaler. Mallinggaard SFO er et aktiv for områdets børn, som ikke kan opvejes på Niels Ebbesen Skolen, og skolen er ikke gearet til en SFO, der kan skabe et frirum på højde med Mallinggaard SFO og dens omgivelser.

Hvilke økonomiske midler vil I finde for at gennemføre de markante fysiske forbedringer og udbygninger, der skal til, for at en SFO i skolens lokaler kan stå mål med tabet af gode omgivelser og et sundt og udviklende læringsmiljø?

De lovgivningsmæssige krav til fritidstilbud er strengere end til skoler i forhold til både udearelaer og indeklima. Hvilke ressourcer vil blive sat i spil for at sikre bedre forhold på udearealer og indeklima på Niels Ebbesen Skolen?

Afstanden mellem skole og SFO giver et skift til børnene, der giver værdi for både de særligt udsatte og alle andre børn, da de får mulighed for at udvikle sig i andre omgivelser. Det vil være et væsentligt pædagogisk tab for børnene. Hvordan modvejes dette i den tiltænkte løsning?

Hvad kan eleverne på Niels Ebbesen Skolen forvente i forhold til skolegang og fritidsliv, mens skolen ombygges til SFO, og hvor lang tid vil de være påvirket?

Overordnet har vi svært ved at se, hvordan rokaden kan blive en økonomiske gevinst – og den vil under alle omstændigheder få store trivselsmæssige omkostninger. Det afgørende er, at beslutningen træffes med børnenes trivsel for øje. Vi ser frem til at se og diskutere, hvordan denne rokade vil være i alle børnenes interesse.

Skanderborg Forældreorganisation forventer en invitation til høring af den endelige løsning, så alle forældre – nuværende og kommende – får mulighed for at blive hørt.

På forhånd tak – og vi glæder os til at høre fra jer.

Publiceret 19 January 2020 10:00