Venstres Anders Laugesen mener ikke, der er hold i at kritisere Venstre for ikke at ville være med til at spare millionbeløb i forbindelse med nyt daginstitutionsbyggeri i Hørning. Arkivfoto

Venstres Anders Laugesen mener ikke, der er hold i at kritisere Venstre for ikke at ville være med til at spare millionbeløb i forbindelse med nyt daginstitutionsbyggeri i Hørning. Arkivfoto

Debat:

Fejlagtig kritik i sagen om ny daginstitution i Hørning

Anders Rosenstand Laugesen (V) Formand for Socialudvalget, næstformand for Økonomiudvalget og budgetforhandler for Venstre i Skanderborg Byråd

Debat Søren Nielsen (S) og Anne Heeager (R) har på det seneste været efter Venstre i læserbreve. De to byrådsmedlemmer forsøger at give Venstre skylden for, at byrådet i første omgang ikke er blevet enige i sagen om en ny børneinstitution i Hørning. Sagen drejer sig om en mulig fremrykning af opførelsen, så kommunen potentielt kan spare godt ti millioner kr. grundet synergi med det planlagte skolebyggeri i Hørning. Denne fremrykning har byrådet imidlertid ikke kunnet finde enighed om endnu.

Jeg ser anderledes på sagen end Nielsen og Heeager. Jeg mener nemlig, at byrådet har et fælles ansvar, da samtlige partier i byrådet tilsyneladende er enige om, at der bør findes en løsning til gavn for borgerne og kommunekassen. Løsningen er bare ikke fundet endnu. Derfor bør der arbejdes videre med sagen.

Da sagen blev debatteret i byrådet inden jul, argumenterede vi i Venstre for, at der bør findes en løsning, men på dette byrådsmøde valgte socialdemokraterne, med borgmesteren i spidsen, indtil videre at trække stikket på muligheden for en besparelse. Socialdemokraterne ønskede reelt ikke en debat om at finde en løsning, hvilket Venstre ærgrer sig over.

Venstre har hele tiden ment, at der skal findes en løsning, når denne sag er blevet tilstrækkelig belyst og behandlet, hvilket den ikke er endnu. (N.B.: Sidst opførte daginstitution i Hørning kostede godt ni mio. kr. mere end budgetteret grundet dårlig kommunal planlægning!).

Venstre har aldrig argumenteret og stemt for andet i de udvalg, hvor sagen har kørt. Det er derfor forkert, når fx Anne Heeager skriver, at Venstre ikke vil finde en løsning. Jeg synes, det er ærgerligt og uprofessionelt, at Venstre offentligt får skudt forkerte og ukonstruktive ting i skoene i en situation, hvor partierne bør bøje sig mod hinanden og sammen finde en løsning.

Kort fortalt bør det grundigt overvejes at genåbne budgetaftalen fra efteråret, så der bl.a. kan sikres besparelser på institutionen i Hørning. En genåbning af aftalen er nemlig en formel forudsætning for, at der kan indhøstes en besparelse i Hørning.

Som tiden er skredet frem, bliver det også for mig mere og mere klart, at flytterokaden, som involverer Columbusskolen, måske Niels Ebbesen Skolen og muligvis også Mallinggaard er dårlig planlagt, uhensigtsmæssig for borgerne og dyr. Dette bør vi politikere også tage en grundig debat om senest, når vi forhåbentlig alligevel skal til at tale budgetaftale.

Publiceret 16 January 2020 17:00