Claus Bloch (V). Pressefoto

Claus Bloch (V). Pressefoto

Debat:

Venstre er hos borgerne

Claus Bloch (V), Byrådsmedlem

debat Et læserbrev fra DF i Skanderborg Kommune har følgende overskrift: "Venstre – hvor har vi jer?"

Svaret er ganske simpelt. Hos borgerne.

DF's læserbrev skulle muligvis virke informativt omkring juridiske spidsfindigheder fra Formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved Martin Frausing Poulsen, Dansk Folkeparti?

Læserbrevet handler om jura frem for at informere borgerne om den 13 procent takststigning på vandafledningsafgiften til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Dagsordenspunktet på byrådsmødet i december 2019 drejede sig om godkendelsen af Forsyningsselskabets gebyr og afgifter til borgerne. Heriblandt den 13 procent stigning på vandafledningsafgiften. Hvilket svarer til en stigning fra 38,13 kr./m³ til 43,13 kr./m³. Nemlig 5 kr./m³ eller en stigning 413 kr. for en gennemsnits husstand.

For de fleste lyder denne stigning på 13 procent overkommelig, men beløbet skal holdes op mod, at de fleste hustande, allerede anslået betaler cirka 5.500 kr./år gennemsnitligt.

For lavindkomstgrupperne såsom pensionister, dagpengemodtagere, singler osv., en ikke uvæsentlig indskrænkning af deres rådighedsbeløb.

En anden forglemmelse i DF's læserbrev er, at Venstre havde sagt ja til en takststigning og muligvis lidt højere.

Forudsætning var en veldokumenteret redegørelse for hvilke klimaprojekter, der er årsag til denne takststigning.

Denne dokumentation var ikke vedlagt økonomiudvalgets eller byrådets dagsorden og kom ej heller. Efter en rykker fra Venstre kort før byrådsmødet fik byrådet et notat med en hensigtserklæring uden nogen dokumentation for de 13 procent stigning.

Det er korrekt, at jeg talte imod, hvad enkelte bestyrelsesmedlemmer fra forsyningsselskabet kalder armslængde princippet.

Til info, er det dog fortsat byrådet, der skal godkende taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Byrådet repræsenterer aktionærerne, som i dette tilfælde er borgerne, der ejer selskabet.

Det er ej heller nogen hemmelighed, at de hidtidige generalforsamlinger er gået uden om byrådet, som kun har været repræsenteret ved borgmesteren og næstformanden i økonomiudvalget. Dermed har borgerne været endnu dårligere repræsenteret.

At stille spørgsmål og krav, bliver åbenbart betegnet som en hetz fra DF.

Det skal nævnes, at Venstre rent faktisk stemte for takststigningen på de 13 procent, da vi ikke kender klimakonsekvenserne for at stemme imod.

Nogen dækker sig bag ved juraen, og Venstre vil borgerne.

Publiceret 13 January 2020 16:30