Debat: Det var en ’skæver’, ærede journalist ved UgeBladet

Niels Kragelund, Købmandsgården 18, Ry

Folketinget regnes i det daglige for demokratiets og ytringsfrihedens højborg.

På samme måde forventer vi, at borgerne har adgang til at ytre sig i det kommunale demokrati, som vi med passende intervaller vælger en kommunalbestyrelse til at forvalte.

For nylig havde en gruppe borgere fundet det både nødvendigt og rimeligt at stille spørgsmål i relation til den forvaltningsopgave, som Folketinget efter Teleforliget havde delegeret til kommunerne: Udrulning af 5G. Der var med overholdelse af alle procedureregler indgivet en række spørgsmål til besvarelse i den spørgetid, som er en demokratisk del af et åbent kommunalbestyrelsesmøde.

Når jeg så læser den ærede journalists indlæg i Uge-Bladet 26. december, gribes jeg af en stærk bekymring for ytringsfriheden i Skanderborg Kommune – og omegn, hvor bladet omdeles.

Det er min formodning, at en journalist ved et anerkendt medie – uanset politisk observans – vil håndhæve sin demokratiske adgang til ytringsfriheden indenfor de anerkendte adfærdsrammer.

Så når den ærede journalist skriver:

"Summa summarum: Byrådet trænger til regler for, hvad spørgetiden må bruges til" - går det galt.

På hvilket mandat, ærede journalist, kan du benytte din ytringsfrihed til at se så ’skævt’ til andres brug af samme ytringsfrihed til at stille spørgsmål i den dertil berammede spørgetid ved et offentligt kommunalbestyrelsesmøde?

Højtærede journalist, – du kan ikke benytte bruge din hævdvundne ytringsfrihed til at kræve, at andres ytringsfrihed skal reguleres eller begrænses, så længe der hverken udvises truende adfærd eller sker overtrædelse af almindelige vilkår for afholdelse af offentlige møder som del af vort lokale eller nationale demokrati.

Svar til Niels Kragelund fra journalist på UgeBladet Claus Sonne

Kære Niels Kragelund

Jeg har svært ved at forstå, at du mener, at jeg forsøger at undertrykke ytringsfriheden, fordi jeg har kritiseret den måde, hvorpå Byrådets spørgetid blev brugt ved det seneste byrådsmøde. Og jeg tror, at du misser min pointe.

Byrådets spørgetid er beregnet til, at borgere, deraf navnet, kan stille spørgsmål til byrådet og få svar. Og det fik den gruppe, der protesterer mod udrulningen af 5G også - selv om flere af spørgsmålene var 'kuriøse' og afslørede, at man ikke har sat sig ind i, hvordan det politiske samfund er skruet sammen. Det gælder fx spørgsmålet: Er implementeringen af 5G en politisk beslutning i Skanderborg Kommune? Her burde spørgerne vide, at Skanderborg Kommune ikke kan undslå sig Folketingets beslutning.

Men: Diane Vincentz gad ikke engang læse sine egne spørgsmål op, selv om hun blev opfordret til det af borgmesteren. I stedet kastede hun sig to gange ud i længere taler om problemerne med 5G - blandt andet med henvisninger til forskellige forskningsresultater (som kom til at stå uimodsagt). Dermed blev spørgetid til propagandatid. Og uanset, hvad man synes om 5G eller andre problematikker, så er Byrådets spørgetid ikke et forum for sådan en ageren. Det er det, der er min pointe.

Som borger har man naturligvis ret til at blive hørt. Men man kan altså ikke selv vælge sit forum, finde 'ølkassen' frem og så gå i gang.

Publiceret 09 January 2020 15:00