Standard for flagning

Hvorfor vajede Dannebrog ikke på Fælleden på Valdemarsdag, spørger DF

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Kjeld Jensen, byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti i Skanderborg

debat I forbindelse med Valdemarsdag 15. juni 2019 og 800-året for Dannebrog, der efter sigende dalede ned fra himlen i Estland, var dele af Skanderborg by 'pyntet' blandt andet med en flot flagallé. I skærende kontrast hertil stod rådhuset på Fælleden, hvor Dannebrog ikke vajede.

En hurtig forespørgsel viste, at der i Skanderborg ikke var en standard for flagning på flagdage. Det havde i og for sig ikke vækket opsigt, hvis ikke lige det var fordi, at Fælleden er stedet, hvor blandt andet byrådet holder til og dermed stedet, der repræsenterer lokaldemokratiet i Skanderborg Kommune. Det samme sted, hvor den årlige markering af Danmarks udsendte også finder sted.

I Dansk Folkeparti var vi enige om, at det skulle der rettes op på. Derfor havde vi sat punkt 127 på byrådets dagsorden 4. september, hvor blandt andet stod:

Standard for flagdage:

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning, derfor indstiller Dansk Folkeparti at:

Skanderborg Kommune anerkender Dannebrogs betydning, og at Justitsministeriets vejledning for officielle flagdage følges, så der flages ved de større kommunale bygninger, som det sker på statslige bygninger.

Vi havde omhyggeligt brugt ordvalget større kommunale bygninger for ikke at påføre de små skoler, plejehjem med videre en opgave, de ikke kunne løse uden at få tilført penge, og som ikke umiddelbart ville give mening. Af sådanne steder kan nævnes en skole i sommerferien.

Da dagen for byrådsmødet oprandt, viste det sig, at et andet parti ville stille et ændringsforslag, der ville indebære, at det kun var på Fælleden, der skulle flages. Da det var ændringsforslaget, der skulle stemmes om først, ville Dansk Folkepartis forslag blive udvandet, og vi valgte derfor at trække punktet.

I Dansk Folkeparti giver vi ikke så let op, så på byrådsmødet 18. december havde vi udvidet sagen med følgende punkt, der sikrede opbakning fra et samlet byråd:

At det hos de decentrale enheder er kontraktholderen, der træffer beslutningen, om det giver mening at flage, og at der ikke skal indkaldes ekstra personale til formålet.

Forslagene blev vedtaget, så nu glæder vi os til fremover at se Dannebrog oftere vaje i Skanderborg Kommune.

Publiceret 06 January 2020 14:30