"Det handler om mindre vækst, mindre velfærd, mindre begær, mindre rovdrift, og en reducering af det største skadedyr på jorden: Mennesket," mener Hans Bøgh Andersen. Foto: AdobeStock ink drop - stock.adobe.com

Debat:

Klimalov, COOP 25 og sund fornuft

Vi er nødt til at kaste middelmådighed og selvretfærdighed over bord og erstatte dem med storsind, for i fremtiden er det måske vores børn og børnebørn, der bliver klimaflygtninge

Hans Bøgh Andersen, Agnetevej 34, 8680 Ry

debat En stor TAK for klimaloven. Nu kan vi begynde at handle. Mit ærinde er sætte fokus på os mennesker, der bor i et velfærdsland, og hvor stigende vækst er et must.

COOP 25 udstiller forskelligheden på rig og fattig, grådighed og forarmelse. Store som små kæmper vi om at slippe billigst muligt fra regningen. USA, Kina, Indien og EU, som er de store klimasyndere, har ikke udvist det nødvendige og forpligtende lederskab. Først udbytter vi, så skummer vi fløden, for endelig at gå rundt om regningen, som er en varm kartoffel. Er det ansvarligt lederskab?

Sund fornuft siger mig at de rige skal betale størstedelen af gildet. De fattige har jo næsten ikke deltaget i festen. Desværre sidder der ledere, som føler sig hævet over den slags "småproblemer" på grund af magt, begær, og i visse tilfælde narcissisme

Sund fornuft siger mig at de rige skal betale størstedelen af gildet. De fattige har jo næsten ikke deltaget i festen. Desværre sidder der ledere, som føler sig hævet over den slags "småproblemer" på grund af magt, begær, og i visse tilfælde narcissisme.

Større vækst og velfærd er et must for finansloven. Vi vil have mere, selvom vi kan nøjes med mindre. Hvornår er nok nok? Når vi rammes på pengepungen, gør det ondt, vi brokker os og politikerne mister vælgere. Hvad vi én gang har fået, giver vi ikke slip på. Set i forhold til, hvad der sker i andre lande, burde vi skamme os. Vi lever i et overflodssamfund, og er stadig utilfredse…! Resultatet er blot, at vi skal betale endnu mere – måske et tocifret % tal af BNP - for at rette op på klimaet.

"Farvelfærd"

Velfærd kan udglatte forskelle mellem fattig og rig. "Farvelfærd" er den logiske modsætning, når vi bliver nødt til at skrue ned for vores forbrug, og omfordele de eksisterende goder. Når økonomien strammer til, og råvarerne ikke kan opdrives, bliver vi nødt til at omstille os. I Danmark oplevede vi det f.eks. under 2. verdenskrig, hvor kaffe blev erstattet af Rich´s, der drik´s. Vi klarede det den gang, og vi kan klare det igen, for delt smerte er mindre smerte. Nu gælder det et livsvigtigt, globalt samarbejde.

Det handler om mindre vækst, mindre velfærd, mindre begær, mindre rovdrift, og en reducering af det største skadedyr på jorden: Mennesket

Den primære årsag til klimaforandringen er for mange mennesker på Jorden. Økosystemet kan ikke længere bære de aftryk, som mennesket skaber. Hvordan kan vi begrænse fødselstallet på en humanistisk måde? I Danmark har vi et faldende fødselstal, mens det er stigende på verdensplan. Er verdensreligionerne en hindring for et moderne syn på klimaudfordringerne? Er længere skolegang og mere viden i 3. landene en af løsningerne på sigt?

Middelmådighed og selvretfærdighed er en del af den menneskelige natur. Men vi kan begynde med at sætte fokus på vores holdning til andre, levende organismer – lige fra bakterier, regnorme og til homo sapiens. Lad os opleve det største under i vores liv – at vi er til, og at vi lever. Lad os opleve den kosmiske tilstand af medfølelse og respekt for det universelle, som vi er en del af. Lad os opleve håbet og lyset.

Vis storsinde

Kære medmennesker. Kast middelmådighed og selvretfærdighed bort og erstat dem med storsind. Der er mange folkeslag, som her og nu bliver nødt til at omlægge deres livsgrundlag, på grund af klimaforandringerne. Vi skal forholde os til, at der bliver flere klimaflygtninge, som banker på vores dør. Tænk på at det er jeres og mine børn og børnebørn, som måske senere kommer i samme situation.

"Vi kan ikke løse problemer ved at benytte den samme tænkning, som vi benyttede, da vi skabte problemerne." (Einstein).

Tekniske fix-løsninger kan vi ikke længere læne os opad.

Det handler om mindre vækst, mindre velfærd, mindre begær, mindre rovdrift, og en reducering af det største skadedyr på jorden: Mennesket. Alt peger på at mennesket har fået overtaget på jorden, og nødigt vil give slip, på trods af at vi ødelægger hele økosystemet.

En mental brist i den kollektive frontallap gør formodentlig, at vi handler kortsigtet, og til egen fordel. Krybdyrhjernen får overtaget, og så er vi måske i gang med et ukontrolleret, kollektivt selvmord. Det er da for dumt, når vi har den viden, der skal til for at ændre kursen. Der er alt for meget tabuisering omkring de egentlige problemer: overbefolkning, magt, begær og grådighed!

Publiceret 23 December 2019 08:00