Kulturkraftværk og to udskolingsspor hænger sammen

Styregruppen for Stjær KulturkraftværkStine Hurup Højgaard, Bestyrelsen for Stjær DagtilbudHanne Øvlisen, Storring-Stjær MenighedsrådJesper Lumbye Andersen, Bestyrelsen for Stjær Sogns BorgerforeningKristian Kilt, Stjærskolens skolebestyrelseJohn Haarup Laursen, Stjær Boldklub

Debat Børne- og Undervisningsudvalget i Skanderborg Kommune har i starten af november fastlagt en række principper med betydning for især de mindre folkeskoler i kommunen, heriblandt Stjærskolen.

Skanderborg Kommune er i gang med en proces om udvikling af centerlandsbyerne, hvilket gjorde, at der i Stjær blev gjort et stort arbejde af borgerne, som i foråret 2018 resulterede i et 20 sider langt katalog med forslag og ønsker til centerlandsbyen Stjærs fremtid. Ud over at blive indsendt til kommunen, blev det også præsenteret af borgere fra Stjær på Opfølgningsmøde om Landsbyudvikling, oktober 2018 på Fælleden under ledelse af den daværende borgmester.

En central del af kataloget omhandler fastholdelse af landsbybærende funktioner og herunder etablering af Stjær Kulturkraftværk. Der er gennem fire år arbejdet med denne vision med kommunens opbakning og understøttelse undervejs. Fx har Skanderborg Kommune finansieret 350.000 kr. i at få arkitektfirmaet TRANSFORM til at udarbejde en helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk, som det er planen skal rumme skole-, dagtilbuds-, sportsklub-, diakoni-, og forsamlingshusfaciliteter i én samlet bygningsmasse. Det har resulteret i en helhedsplan med en bred forankring i lokalsamfundet gennem en forbilledlig grundig, borgerinddragende proces. På baggrund af helhedsplanen har Skanderborg kommune afsat 17 mio. kr. i 2023/2024 til en ny børnehave i Stjær, som er første etape i Stjær Kulturkraftværk. Og som et nyt tiltag arbejder Skanderborg Kommune pt. med at flytte funktioner fra det udtjente klubhus hen til Kulturkraftværket på baggrund af helhedsplanen. Dette understøtter absolut den positive udvikling og vækst som Stjær er i.

Børne- og Undervisningsudvalgets nye principper betyder, at der skal være to spor i udskolingen for at fastholde en lokal udskoling. I Stjær vil det betyde en udvidelse fra det normale ene spor til fast to spor, og dermed en forøgelse på ca. halvtreds elever. Dette vil støtte rigtig godt op om kulturkraftværk-projektet og passer forbilledligt med de visioner projektet oprindeligt blev etableret på. Det understøtter endvidere det grundlæggende input som Stjær by har givet til kommunen med ønske om at blive større så lokale landsbybærende funktioner kan bevares – herunder en udskoling.

Vi ønsker hermed at gøre opmærksom på, at den allerede udarbejdede helhedsplan for Stjær Kulturkraftværk rummer muligheden for, at der etableres to udskolingsspor. Skolebestyrelsen vil fremlægge en hel konkret plan for indfasning af to spor i de eksisterende lokaler koblet med helhedsplanen. Vi forestille os at Stjær bliver udskolingsskole for eleverne fra bla. Veng skoledistrikt. Dette vil understøtte de lokale bånd, der allerede eksisterer i området fremfor at eleverne fragtes endnu længere med bus til Niels Ebbesen skolen i Skanderborg som de gør i dag. Når Undervisnings- og børneudvalget, samt følgegruppen, besøger Stjærskolen på mandag vil det være muligt at få fremvist de konkrete tanker om indfasningen.

Skolepolitik er i landsbyerne lig med bypolitik! Det er lokalt forskellen på udvikling eller afvikling… For os i Stjær føles dette scenarie meget konkret lige nu. Vi opfordre til at strukturreformen strategisk anvendes til at understøtte centerlandsbyernes udvikling. Potentialet i at lade centerlandsbyerne bidrage til at løse udfordringen på skoleområdet er stor. Stjærskolen er et meget fint eksempel på at høj kvalitet kan skabes lokalt. Vi mener at et fællesskab med dagtilbud og skole med to spor i udskolingen på samme matrikel vil være både faglig og økonomisk bæredygtig.

I Stjær oplever bl.a. sportsklubben og spejderne, at det er svært at fastholde unge borgere i udskolingsalderen i sociale, fællesskabsorienterede fritidsaktiviteter. Med en fordobling i antallet af udskolingselver, vil det sandsynligvis være muligt at påvirke denne udvikling. Det vil kunne skabe en større kontinuitet og dermed støtte rigtig op om et af de bærende elementer i Stjær Kulturkraftværk som et sted, hvor borgere i alle aldre mødes.

Styregruppen i Stjær Kulturkraftværk hilser derfor en udvidelse af udskolingen på Stjærskolen velkommen, da det vil give et bedre grundlag for sociale, fællesskabsorienterede aktiviteter i det kommende Stjær Kulturkraftværk - og dermed styrke Stjær som centerlandsby.

Publiceret 17 December 2019 13:00