Debat:Kære politikere: At spare på vores svømning bliver dyrere i længden

Af
Karen Marie Rask Kristensen

Pebbelparken 36

8464 Galten

Vi er orienteret om, at I har indstillet vores tilbud til besparelse i det kommende år.

Vi er mange invalide, kronisk syge og ældre fra Skanderborg Kommune, som rammes, hvis kommunen vælger at nedlægge vores tilbud om kompenserende undervisning. Undervisningen foregår i regi af FOF i Møllestiens bassin i Aarhus, og består af instrueret bevægelse- og svømning i varmt vand.

Vi finder det derfor helt urimeligt, hvis kommunens indstilling til kommende besparelser rammer os, der i forvejen er hårdt ramt

At deltage i denne aktivitet en halv itme ugentlig har en uvurderlig stor betydning for vores helbred, funktionsniveau og velvære.

Vi finder det derfor helt urimeligt, hvis kommunens indstilling til kommende besparelser rammer os, der i forvejen er hårdt ramt. Det erdes-uden vores opfattelse, at det ikke vil være besparende for kommunen at nedlægge vores tilbud.

Tværtimod vil det med al sandsynlighed betyde, at vi bliver mindre selvhjulpne med deraf følgende øget pres på kommunens udgifter til andre tilbud, hjælp, støtte og pleje i øvrigt, samt diverse hjælpemidler.

Publiceret 11 December 2019 10:00