Mange forældre fra Skanderborg tog turen til hovedstaden og stillede op foran Christiansborg for at kræve minimumsnormeringer i daginstitutioner. Privatfoto

Mange forældre fra Skanderborg tog turen til hovedstaden og stillede op foran Christiansborg for at kræve minimumsnormeringer i daginstitutioner. Privatfoto

Debat:

Tak for oprøret

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem for Alternativet

Så mega fedt med alle jer der tog fra Skanderborg kommune til Christiansborg og samlede jer med tusinder af forældre foran Christiansborg for at gøre oprør.

Oprør mod en glidende kultur i de danske daginstitutioner, mod noget der efterhånden mere ligner et opbevaringstilbud, fremfor det pædagogiske tilbud, som vi politikere har lovet dem.

Tak også fordi I kom til sidste byrådsmøde og stillede spørgsmål og appellerede til os politikere om forbedringer ved at gøre opmærksom på, at det ikke er godt nok, som det er.

Jeg har i dag, som byrådspolitiker, stillet spørgsmål til admistrationen om hvordan vi egentlig laver politikkontrol i vores daginstitutioner. Jeg har også bedt om lov til at komme i praktik i to børnehaver for selv at opleve, hvordan det står til. Jeg venter spændt på svar.

Det glæder mig, at så mange nu i kor råber op om tilstandene ude i de danske vuggestuer og børnehaver. Om at de lave normeringer vi har i dag, ikke er forsvarlige og det er ikke blot forældrene der råber vagt i gevær. Pædagoger, psykologer og forskere over hele landet fortæller om tilstande der nærmer sig et landsdækkende omsorgssvigt. Det er ikke godt nok. Der har aldrig været så få voksne til så mange børn, som det er tilfældet i dag.

Vi mister for mange børn på gulvet pga. for få voksne i daginstitutionerne. Det har store konsekvenser for ALLE børn. Og for socialt udsatte børn, kan det have fatale konsekvenser, fordi de heller ikke derhjemme, har den stabile og trygge voksenrelation de har behov for.

Børn skal kunne berolige sig selv og regulere deres opmærksomhed og følelser. Børn skal lære at sætte sig i andres sted og blive en del af sociale sammenhænge. Det lærer de kun, når de indgår i trygge relationer og kan spejle sig i voksne rollemodeller. Det er derfor så vigtigt for børn, at de etablerer en tryg tilknytning til en voksen og udforsker verden sammen. At de har muligheden for at tjekke ind med de voksne, når de bliver i tvivl om, hvad de skal gøre.

Vi har en stigning i børn der i Skanderborg og Danmark mistrives, børn der får diagnoser, børn der skal have specialtilbud, børn med skolevægring. Hvad tror du grunden er?

Vi er i Alternativet ikke i tvivl om at de historisk dårlige normeringerne og den massive brug af daginstitutionerne, bærer et stort ansvar.

Med forældres og pædagogers tydelige protest i ryggen, bliver det nemmere for os politikere der ønsker bedre normeringer, at få andre politikere med på at prioritere området. Jo flere vi er og jo højere der råbes, jo før kan vi komme de danske børn til undsætning.

Publiceret 06 December 2019 16:00