Forældre og børn fra Columbusskolen mødte massivt op ved det seneste byrådsmøde for at protestere over flytning af skolen. Foto: Grethe Bo Madsen

Forældre og børn fra Columbusskolen mødte massivt op ved det seneste byrådsmøde for at protestere over flytning af skolen. Foto: Grethe Bo Madsen

Debat:

"Vi kan ikke være det bekendt"

Ole Juhl Jeppesen, Dalvej 11 i Veng. SF´er og tidligere byrådsmedlem og næstformand i Undervisnings- og Børneudvalget

debat Skanderborg kommunes budget er netop vedtaget. En masse tal - og så langt, så godt. Forud er gået en masse høringssvar, møder mellem forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere, politikere og embedsmænd.

Embedsværkets og borgmesterens tekniske budget er derefter blevet endevendt og politisk behandlet i udvalgene og på budgetseminar. Endelig budgetforhandles der i dagevis og ud på de små timer om natten. Der ændres, justeres, skæres til, og forligspartierne skriver under. En proces, jeg har været en del af i rigtig mange gange.

Sommetider har jeg sågar underskrevet noget, jeg havde svært ved at støtte 100 procent helhjertet. Men sådan ER budget-kompromiser og politik. Man gir, og tar. Således, uden tvivl, også i år.

I 11. time...

Men hvad var det lige der skete på falderebet i 11. time? I budgettets prosadel var der pludselig indskrevet en pasus, kun ganske få kendte på forhånd. En pasus, der med et pennestrøg kan ændre tilværelsen for 50 udfordrede familier i kommunen.

Gennemføres "sidste øjebliks"-ideen, ser Columbusskolens fremtid pludselig helt uoverskuelig ud. Columbusskolen, der via en utrolig dedikeret og målrettet pædagogisk indsat de sidste mange år er vokset og vokset og gået fra ca. 15 elever til nu 50.

Som følge af elevtilgangen har den gamle, nedslidte skole længe været i bekneb for nye kvadratmeter. Et behov budgetforliget for to år siden tog konsekvensen af og bevilgede en ny skole.

Snydt i sidste øjeblik

De sidste halvandet år har elevernes skole, legepladser og omgivelser derfor været en byggeplads med byggerod, sikkerhedshegn, lastbiler, kraner, gravemaskiner og andre spændende ting - og alt imens har skolens personale alligevel fået hverdagen til at fungere med flere og flere elever og nye, dygtige kolleger.

Lyset for enden af tunnelen har hele tiden været udsigten til en ny og tiltrængt større skole.

Det er nu pludselig ændret til, at vores elever, der har meget brug for kendte rammer og forudsigelighed, sammen med deres familier kastes ud i endnu en periode med masser af ubekendte.

Fordi en eller to i toppen af det kommunale embedshierarki vil ombygge den knap færdige specialtegnede skole til børnehave. Fordi pasningsgarantien er økonomisk uhyre vigtig.

Det er en ommer

Men Skovbys vokseværk må og skal ikke komme bag på rettidig politisk omhu og planlægning.

Store politiske beslutninger skal, også i Skanderborgmodellen, tages med demokratisk åbenhed og inddragelse, og ikke efterlade politikere og sågar en udvalgsformand for netop det involverede område, der først erfarer ideen, når et underskrevet budgetforlig foreligger!

Uanset målet er det ikke ordentlighed. Det er en OMMER! Vi kan ikke være det bekendt

Jeg ser frem til det møde hos os, som udvalgsformand Trine Frengler (S) har sagt ja til, og hun er meget velkommen til at tage hele sit undervisnings og børneudvalg med - gerne hurtigst muligt. Så den rigtige beslutning kan tages af de folkevalgte politikere, baseret på argumenter og evidens, i demokratisk åbenhed, - uden topstyring.

Publiceret 13 November 2019 17:30