Den planlagte udvidelse af Skovbyskolen skal ikke huse Columbusskolen, men en ny børnehave.

Den planlagte udvidelse af Skovbyskolen skal ikke huse Columbusskolen, men en ny børnehave.

Debat: Budget og topstyring?

Den behandling, Columbusskolen udsættes for, er ikke ordentligt, mener Ole Juhl Jeppesen

Af
Ole Juhl Jeppesen (SF)

Dalvej 11

Veng

Skanderborg Kommunes budget er netop vedtaget. En masse tal - og så langt, så godt!

Forud er gået en masse høringssvar, møder mellem forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere, politikere og embedsmænd.

Embedsværkets og borgmesterens tekniske budget er derefter blevet endevendt og politisk behandlet i udvalgene og på budgetseminar.

Endelig budgetforhandles der i dagevis - og ud på de små timer om natten. Der ændres, justeres, skæres til, og forligspartierne skriver under. En proces jeg har været en del af rigtig mange gange.

Sommetider har jeg sågar underskrevet noget, jeg havde svært ved at støtte 100 procent. Men sådan er budget-kompromiser og politik. Man gi'r, og ta'r!

Således, uden tvivl, også i år.

Men hvad var det lige der skete, på falderebet - i 11. time?

50 udfordrede familier

I budgettets prosa-del var der pludselig indskrevet en passus, kun ganske få kendte på forhånd. En passus, der med et pennestrøg kan ændre tilværelsen for 50 udfordrede familier i kommunen.

Gennemføres 'sidste øjebliks-ideen', ser Columbusskolens fremtid pludselig helt uoverskuelig ud.

Uanset målet er det ikke ordentlighed. Det er en ommer!

Columbusskolen, der via en utrolig dedikeret, og målrettet pædagogisk indsats de sidste mange år, er vokset og vokset og gået fra cirka 15 elever til nu 50.

Som følge af elevtilgangen har den gamle, nedslidte skole længe været i bekneb for flere eller nye kvadratmetre. Et behov, budgetforliget for to år siden tog konsekvensen af og bevilgede en ny skole.

De sidste halvandet år har elevernes skole, legepladser og omgivelser derfor været en byggeplads, med byggerod, sikkerhedshegn, lastbiler, kraner, gravemaskiner og andre spændende ting. Og alt imens har skolens personale alligevel fået hverdagen til at fungere med flere og flere elever og nye, dygtige kolleger.

Lyset for enden af tunnelen har hele tiden været udsigten til en ny og tiltrængt større skole.

Fra trygt til ubekendt

Det er nu pludselig ændret til, at vores elever, der har meget brug for kendte rammer og forudsigelighed, sammen med deres familier kastes ud i endnu en periode med masser af ubekendte.

Fordi en yderst snæver kreds i toppen af det kommunale hierarki vil ombygge den knap færdige specialtegnede skole - til børnehave. Fordi pasningsgarantien er økonomisk uhyre vigtig.

Gennemføres 'sidste øjebliks-ideen', ser Columbusskolens fremtid pludselig helt uoverskuelig ud

Men Skovbys vokseværk må og skal ikke komme bag på rettidig politisk omhu og planlægning!

Store politiske beslutninger skal, også i Skanderborgmodellen, tages med demokratisk åbenhed og inddragelse - og ikke efterlade politikere, og sågar en udvalgsformand for netop det involverede område, der først erfarer 'ideen', når et underskrevet budgetforlig foreligger!

Uanset målet er det ikke ordentlighed. Det er en ommer!

Jeg ser frem til det møde hos os, du Trine Frengler (S) tilbød i går, fredag til sort nat, og du er, som du ved, meget velkommen til at tage hele dit undervisnings- og børneudvalg med - hurtigst muligt.

Så den rigtige beslutning kan tages af de folkevalgte politikere baseret på argumenter og evidens, i demokratisk åbenhed - uden topstyring!

Publiceret 07 November 2019 16:30