"Målet med det nye budgetforlig er ikke at spare penge på børn. De penge, der frigøres ved eventuelle ændringer i strukturen, skal blive på området," skriver Anne Heeager (R). Arkivfoto

Debat:

Tid til politisk mod

Af Anne Heeager, byrådsmedlem for Radikale Venstre, Skanderborg Kommune

debat Med budgettet for 2020 har byrådet i Skanderborg Kommune sat Undervisnings- og børneudvalget på en stor og krævende opgave. Udvalget skal nemlig komme med et forslag til, hvordan der kan frigøres midler til skoler og dagtilbud igennem strukturtilpasninger.

Forslaget skal for det første belyse, hvordan kommunens eksisterende bygningsmasse kan anvendes klogere, således at det fremtidige behov for anlægsinvesteringer reduceres. Herudover skal forslaget belyse, hvordan der igennem en anderledes organisering kan generes gevinster på driften på mindst 10 mio. kr. årligt, der skal anvendes til en styrkelse af skoler og dagtilbud generelt.

Det fremgår tydeligt af budgetteksten, at målet ikke er at spare penge på børn- og ungeområdet. De penge, der frigøres ved eventuelle ændringer i strukturen, skal blive på området. Målet er således "alene" at sikre, at de anlægs- og driftsmidler, vi fremadrettet anvender på området, bruges, så de skaber størst mulig værdi for så mange børn og unge som muligt.

Blikket rettet mod kvalitet

For mig at se må målet på undervisnings- og børneområdet være at holde blikket stift rettet på den kvalitet vi tilbyder vores børn og unge i hele kommunen. Vi skal sikre, at vi har tidssvarende bygninger, der udnyttes så godt som muligt, og at vi samtidig udnytter vores driftsmidler klogt.

Herudover mener jeg, at det er et mål at sikre, at der fortsat er "lys i alle vinduer"- også i vores mindre samfund. Dog må vi som byråd være åbne overfor, at der kan ske ændringer i den aktivitet, der sker i de enkelte bygninger, og som er årsagen til lyset. Er vi ikke det, kan vi ikke flytte rundt og skabe plads og må bygge nyt i meget større omfang end det, der lægges op til med budgettet for 2020.

I et sådan scenarie vil anlægsinvesteringer i mange-millionklassen i de kommende år æde sig voldsomt ind på de midler, vi gerne skulle bruge i driften til at sikre tilbud af høj kvalitet. Dét, synes jeg, ville være trist.

Jeg ser derfor frem til det arbejde, som Undervisnings- og børneudvalget skal i gang med i de kommende måneder. Jeg mener, at det er klogt, at byrådet med budgettet har taget hul på opgaven, og jeg håber, at byrådet vil bevare det politisk mod, der skinner igennem i budgetteksten, og som er nødvendig for at løfte den opgave, vi står overfor.

Publiceret 30 October 2019 16:30