Charlotte Vindeløv.

Charlotte Vindeløv.

Debat: Prioritér servicen i vore dagtilbud!

Derfor denne opfordring til byrådsmedlemmerne: Hold nu fokus på at skabe en solidarisk bedre velfærd for alle børns skyld - frem for at skabe yderligere forringelser i den offentlige service

Efter at have læst, at Børne- og Unge-udvalget har indstillet til byrådet at drøfte en model for betaling for pasning af egne børn i hjemmet, synes jeg, at der er argumenter, som fortaber sig i debatten.

Modellen vil betyde, at kommunen betaler henholdsvis 77.350 kr. og 36.125 kr. årligt for et barn i vuggestue- og børnehave-alderen til forældrene.

For det første vil jeg gerne slå fast, at jeg på ingen måde er modstander af, at man som forældre vælger at passe sine børn selv. Jeg har fuld forståelse for argumenterne for gerne at ville drosle ned i et andet tempo for børnenes skyld.

Dog må jeg tilstå, at jeg ser modellen, som en model for nogle børn – og ikke alle børn.

Der findes børn, som vokser op hos én forælder – enten grundet skilsmisse, adoption eller fertilitetsbehandling. Disse børns forældre har ikke samme økonomiske mulighed for at tilbyde deres børn at blive hjemme-passet. Altså er ordningen ulighedsskabende.

Samtidig modtager børnefamilier en statsfinansieret børnecheck differentieret efter barnets alder, som netop imødegår nogle af familiens omkostninger ved at få børn. Så på denne vis modtager børnefamilier allerede økonomisk støtte til børnelivet. Ligesom de selvvalgt også kan spare udgiften til at sende deres børn i dagtilbud.

Principielt mener jeg også, at den skatteyderfinansierede fælleskasse bør tilgodese den offentlige service - og særligt i en tid, hvor vi netop i sidste uge kunne læse, at borgmesteren konstaterede, ”at mange nye borgere betyder ringere service for dem, som bor her i forvejen”.

Glidebane?

Min bekymring er derfor også, at dette kunne blive en glidebane, hvor andre borgere også ønsker sig kommunepenge tilbagebetalt. Fx når familier rejser ud i verdenen og selv underviser egne børn – de bør vel også få ”skole-tilskuddet” udbetalt? Eller hvis man ikke benytter SFO/klub-tilbuddet? Eller unge, som ikke benytter Ungdomsskolen? Frem til alderdommen, hvor ældre som har flere hjælpsomme pårørende, måske også bør få noget af den ikke-brugte hjemmehjælp tilbage?

Altså grundlæggende set vil der blive tale om ”skjulte skattelettelser” ud fra et liberalt individuelt behov.

Regner vi omvendt på, hvad vi kan få af offentlig velfærd, kunne det fx se sådan her ud:

Hvis vi forestiller os, at 100 familier gør brug af ordningen i ét år, hvoraf 33 % af børnene er børnehavebørn, vil det betyde en udbetaling på ca. 7 mio. kr.

Via BUPL´s lønstatistik fra 2014 kan jeg læse, at en gennemsnitspædagog får ca. 28.000 kr. i løn pr. mdr. og dermed ville udbetalingen svarer til 20 pædagogers årlige løn.

Derfor denne opfordring til byrådsmedlemmerne: Hold nu fokus på at skabe en solidarisk bedre velfærd for alle børns skyld - frem for at skabe yderligere forringelser i den offentlige service.

Publiceret 24 October 2019 15:00