Debat: Svinebrug giver belastninger for naboerne

Alternativet i Skanderborg spekulerer på, om kommunen sætter landmænds ønsker over hensyn til f.eks. natur og naboer

Af
Mira Issa Bloch

Alternativet samt bestyrelsen for Alternativet Skanderborg: Søren Frandsen

Marianne Ammitzbøll

Karen Rasmussen

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Hanne Stender Damkjær

TV2 sætter lige nu fokus på det, som naboer til store svinefarme oplever. Greenpeace Danmark belyser emnet med dokumentaren 'Nabo til en svinefabrik'.

I Skanderborg har naboer til store industri-svinebrug også voldsomme gener fra lugt/ventilationsluft fra staldene og støj og heftig trafik af store køretøjer. Nogle får helbredsproblemer f.eks. luftvejsproblemer, uden kendt diagnose. Når de gør opmærksom på problemerne, får de ofte at vide, at såfdan er det, når man bor på landet. Men mange af naboerne har boet der i mange år. De flyttede til, da livet på landet var et andet. Der var svin og der var lugt, men ikke i en grad som nu. Der produceres i dag mere end 30 mio. svin i DK årligt. Disse samles i stigende grad på kæmpe bedrifter og generne for naboerne vokser i takt hermed.

Naboerne får også at vide, at de jo bare kan flytte. Det vil nogen af dem også gerne, men deres bolig er faldet voldsomt i værdi eller er blevet usælgelig pga. gener fra svinefarmen.

Flere føler sig stavnsbundet på landet

Men bør de så ikke klage og indgive indsigelser? Jo og det gør de også. De får bare ikke noget ud af det. Den tidligere regering forringede kommunernes muligheder for at lave lokale skøn i sager om miljøgodkendelse til udvidelser af svinebrug. Hvis landmanden overholder gældende regler, så SKAL kommunen give godkendelse. Også selv om der er naboer tæt på og det vil være voldsomt belastende for naboer og hele landsbyer, at der sker kørsel med tunge køretøjer med f.eks. svinegylle eller levende og døde dyr.

Alternativet og Enhedslisten i Skanderborg rejste et forslag i byrådet om, at byrådet skulle henvende sig til ministeriet og gøre opmærksom på de problemer, som den manglende kommunale indflydelse skaber. Forslaget blev vedtaget og henvendelsen er sket.

Alternativet Skanderborg har også haft kontakt med lederen af kommunens miljøafdeling. Han fortæller, at kommunen intet kan gøre, så længe lovgivningen er, som den er.

Hvorfor har kommunen nu tre gange givet miljøgodkendelse til en stor udvidelse af et lokalt svinebrug, når disse godkendelser efter klager fra naboerne efterfølgende blev tilbagevist af Miljøklagenævnet bla. pga. manglende hensyn til beskyttet natur?

Han skriver også: Vi forsøger, at møde alle ansøgere med en åben og imødekommende tilgang. Uanset om det er en borger, der søger om etablering af et vandhul, en lille håndværker, der søger om at udvide sit værksted – eller en stor virksomhed eller et landbrug, så er der en person bagved, for hvem, det er hans eller hendes drøm, at det sker. Det er vores opgave, så godt som muligt og inden for lovens rammer, at hjælpe med at folks drømme bliver til virkelighed. Det er en kultur, vi forsøger at dyrke og styrke.

Hvad med naboernes drømme?

I Alternativet tænker vi, at det er fint at kommunen brænder for at opfylde folks drømme. Mon de er klar over, at vi er mange der drømmer om at undgå udvidelser af i forvejen store svinebrug, fordi vi gerne vil tilgodese klimaet, miljøet, befolkningssundheden og dyrene? Hvad med naboernes drømme om et godt liv på landet?

Hvorfor har kommunen nu tre gange givet miljøgodkendelse til en stor udvidelse af et lokalt svinebrug, når disse godkendelser efter klager fra naboerne efterfølgende blev tilbagevist af Miljøklagenævnet bla. pga. manglende hensyn til beskyttet natur?

Det får os til at tænke på, om kommunen sætter landmandens ønsker over hensyn til f.eks. natur og naboer.

Landbruget er i dag dybt forgældet og der er delte meninger om, hvor meget det bidrager til landets økonomi. Vi mener, at der alt for ofte er sket favorisering af de mennesker, der ønsker at drive store landbrug. Dette er på bekostning af klima, natur, biodiversitet, drikkevand, dyrevelfærd og naboer/lokalområder. Der bør ske en regulering af antallet af svin i DK og besætningernes størrelse. Omkostningerne ved en svineindustri af den nuværende størrelse er simpelthen for store.

Vi håber meget, at den nuværende regering vil tage problemerne seriøst og igen gøre det muligt for kommunerne at lave individuelle skøn. Vi håber at Skanderborg Kommune forstår, at det ikke kun handler om at kunne sige ja til en persons drøm om at kunne udvide, men også om de omkostninger det intensive svinebrug har.

Publiceret 16 October 2019 18:30