Budgetforliget blev præsenteret fredag af fra venstre Jørgen Naut (S), Martin Frausing Poulsen (DF), Anders Laugesen (V), Frands Fischer (S), Jens Szabo (V), Claus Leick (SF), Tage Nielsen (R), Finn Sander Jensen (S), Mira Issa Bloch (Alt), Maria Temponeras (Enh). Foto: Grethe Bo

Budgetforliget blev præsenteret fredag af fra venstre Jørgen Naut (S), Martin Frausing Poulsen (DF), Anders Laugesen (V), Frands Fischer (S), Jens Szabo (V), Claus Leick (SF), Tage Nielsen (R), Finn Sander Jensen (S), Mira Issa Bloch (Alt), Maria Temponeras (Enh). Foto: Grethe Bo

Nye borgere koster dyrt:

Historisk stort velfærdsdyk i Skanderborg

For at få råd til nødvendigt byggeri af daginstitutioner, skoler og plejecentre, bliver livremmen strammet ind

Af
Grethe Bo Madsen

budgetforlig "Værre end en tandudtrækning uden bedøvelse," lød kommentaren fra Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen, da budgetforliget fredag sidste på eftermiddagen blev præsenteret.

Her var de alvorlige miner skruet på, og samtlige politikere gav udtryk for, at det har været end meget hård proces.

Sagen er nemlig at serviceniveauet i Skanderborg Kommune skal barberes med 19 mio. kr. næste år i forhold til i år, og det tal vokser til 60 mio. kr i 2023.

Største besparelser nogensinde i kommunen

"Når vi kigger på den samlede besparelse, så er det lang tid siden, hvis nogensinde, at Skanderborg Kommune har sparet så mange penge på driften som vi gør nu. Den del af forhandlingerne har været meget svær," siger borgemester Frands Fischer.

Nye indbyggere øger udgifterne

Udfordringen skyldes de mange nye indbyggere i kommunen, for selvom indtægterne også vokser i kølvandet på befolkningstilvæksten, så vokser udgifterne til de mange nye borgere meget, meget hurtigere, og det sætter kommunenkassen under et voldsomt pres.

Anlæg for 1,4 mia. kr.

For at få kapacitet til at rumme de 70.000 indbyggere, Skanderborg forventes at være vokset i løbet af de kommende 10 år, skal kapaciteten på daginstitutions-, skole- og ældreområdet skrues op, og det kræver en stor saltvandsindsprøjntning på anlægsbudgettet.

Hvor Skanderborg gennem en årrække har holdt anlægsinvesteringer på et meget lavt niveau, har forhandlerne bag budgetforliget nu lavet en 10-årig investeringsoversigt på samlet set 1,4 mia. kr.

Flere borgere betyder ringere service

Og for at få pengene til det, skal der skaffes et overskud på den ordinære drift. Oversat til almindeligt sprogbrug betyder det slet og ret, at der skal skæres ned på serviceniveauet.

"De mange nye borgere i kommunen betyder, at servicen bliver ringere for dem, der bor her i forvejen," konstaterer borgmesteren og understreger, at alle områder vil blive ramt af besparelserne, dog med undtagelse af lokalpsykiatrien.

Publiceret 12 October 2019 11:10