Poul Johansen fra Låsby skælder borgmesteren ud for ikke at være demokratisk i processen omkring Himmelbjerget og dets fremtid. Presse foto

Poul Johansen fra Låsby skælder borgmesteren ud for ikke at være demokratisk i processen omkring Himmelbjerget og dets fremtid. Presse foto

Debat:

Hvor blev demokratiet af i Himmelbjergsagen?

Poul Johansen (DF), Niels Bohrsvej 24, 8670 Låsby

debat Borgmester Frans Fischer kunne i Midtjyllands Avis glædestrålende bekendtgøre, at striden om Himmelbjerget var bilagt, og det er jo dejligt, men det er selve forløbet af processen ikke.

Et mere eller mindre enigt byråd vedtog at sende en helhedsplan for Himmelbjerget i offentlig debat.

Der har været et ramaskrig og et borgermøde i protest imod planen - debatten er foregået i fuld offentlighed, og alle har haft mulighed for at komme til orde og give deres mening til kende.

Så holder borgmesteren et møde med nogle få særligt indbudte, og så er planen pludselig skrottet, uden at offentligheden kan få indblik i, hvad der er sket.

Det smager lidt af gammeldags sognerådspolitik, hvor alt blev aftalt bag lukkede døre.

Men kære Frans Fischer, du er ikke sognerådsformand i 'Gl. Rye sogn', men borgmester i Skanderborg Kommune med over 60.000 indbyggere, og vi vil gerne vide, hvad der ligger til grund for beslutningen om at tage helhedsplanen for Himmelbjerget af bordet. Lad os få papiret fra mødet frem i lyset, så alle igen har mulighed for deltage i debatten. Det er nemlig sådan, demokratiet fungerer.

Publiceret 03 October 2019 09:00