Ca. 150 unge fra Skanderborg mødte og ved Fælleden, da der var Klimastrejke i september. Her underskrev de et brev til byrådet med krav om at passe på klimaet. Foto: Grethe Bo Madsen

Ca. 150 unge fra Skanderborg mødte og ved Fælleden, da der var Klimastrejke i september. Her underskrev de et brev til byrådet med krav om at passe på klimaet. Foto: Grethe Bo Madsen

Debat:

Borgmesteren har lovet de unge, at der vil være grønne tiltag på budgettet

Alternativet i Skanderborg vil tage borgmesteren på ordet og presse på for den grønne omstilling

Mira Issa Bloch og Hanne Stender Damkjær, Alternativet Skanderborg

Debat Forrige fredag var der strejke for klimaet på Fælleden, lige som mange andre steder på jorden. Der kom ca. 150 unge mennesker fra forskellige steder i kommunen.

Deltagerne fik mulighed for at skrive breve til borgmesteren og byrådet, som borgmesteren derefter kom og fik overdraget. I den forbindelse sagde han til de unge mennesker, at det var godt de kom og ruskede op i nogle af politikerne – det kunne de indimellem godt trænge til, så de fik mere opmærksomhed på klimaet.

Borgmesteren lovede at tage et øget fokus på klima og miljø med ind i de budgetforhandlinger der nu skal til at begynde. Det er en udmelding fra vores nye borgmester, som er vigtig og glædelig og som vi i Alternativet sætter stor pris på – og vi vil tage ham på ordet.

Vi mener nemlig det er vigtigt, at Skanderborg Kommune påtager os vores del af ansvaret for den nationale og globale grønne omstilling. Fra privatpersoner over byer, kommuner, regioner og lande skal vi gøre en stor indsats for at passe på vores jord, så den også kan være et sikkert sted at bo for vores børn og børnebørn og fremtidige generationer.

Alternativet ser frem til at kunne være del af et budget, der indeholder ambitiøse grønne indsatsområder til gavn for klima og biodiversitet.

Publiceret 03 October 2019 13:30