De unge i Ry ynder at holde til ved Sønder Ege. Arkivfoto

De unge i Ry ynder at holde til ved Sønder Ege. Arkivfoto

Debat:

Giv de unge et værested i Ry

Læserbrevsskribenten husker politikerne på også at tænke på kommunens unge mennesker, når budget-kabalen skal lægges

Poul Johansen (DF), Niels Borsvej 24, 8670 Låsby

debat I denne tid kæmper Skanderborg Byråd - som alle andre kommuner - med at få økonomien til at hænge sammen i næste års budget.

Som sædvanlig er det børne- og skoleområdet samt ældre-området, der løber med de store overskrifter. Men her mener jeg, at det også er nødvendigt at kigge på de unges behov.

I den forgangne sommer har der igen været masser af skriverier omkring unge menneskers ophold på Sønder Ege Strandpark. En masse negativ omtale, men pludselig kom der et opråb fra de unge med et ønske om et værested i Ry, som de kunne benytte uden at være til gene for andre.

Jeg mener, at byrådet bør gribe denne chance og afsætte midler til først en undersøgelse af mulighederne og senere til en etablering af et værested med både toiletter og overdækning.

Hvor dette skal etableres, vil jeg ikke forholde mig til - det må være op til de unge i samarbejde med kommunen og Ry's fritidsforeninger. Det ville være dejligt, hvis stedet kunne tjene flere formål.

Et andet område, hvor der er behov for en indsats, er kollegieområdet.

Skanderborg Kommune har for nylig indviet et kollegie for autister. Det er helt fint, men det er også på tide, at der sker noget for andre unge.

Skanderborg Kommune nærmer sig 70.000 indbyggere, og der er ikke et eneste kollegieværelse.

Der er masser af ungdomsboliger, lyder indvendingerne ofte. Problemet er blot, at huslejen her ligger langt over, hvad der kan betales på en almindelig SU.

Kommunen bør igangsætte en proces med at få undersøgt behovet for og eventuelt få etableret et kollegie. Der bør afsættes midler til dette i det kommende budget.

Så kære politikere, tænk på de unge og afsæt en lille sum penge til deres ønsker i det kommende budget.

Publiceret 27 September 2019 15:00