Martin Frausing Poulsen er 2. viceborgmester og medlem af Byrådet for Dansk Folkeparti

Martin Frausing Poulsen er 2. viceborgmester og medlem af Byrådet for Dansk Folkeparti

Debat:

Kom nu hjem, Venstre…

Venstre ved du ikke, hvor du har, mener Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen

Martin Frausing Poulsen (DF), 2. viceborgmester, Skanderborg Byråd

debat En gang lød Venstres slogan 'Venstre ved du, hvor du har'.

Én ting synes nu sikkert: Venstre ved du ikke længere, hvor du har…

Politiske venner og fjender må stå måbende tilbage. Jeg gør i hvert tilfælde.

De Konservatives formand Søren Pape har samme opfattelse og sendte tidligere på sommeren et simpelt ønske til Venstre: "Kom hjem, kom hjem, åh, kom dog hjem."

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen 'vil ikke hjem' og har i stedet givet "Judaskysset" til blå blok.

Socialdemokratiet ville ikke i regering med Venstre, så nu har Venstre i stedet kastet deres kærlighed på De Radikale. Spørgsmålet er i bund og grund: Hvem tegner Venstre landspolitisk, og hvilken side er Venstre reelt på?

Samme spørgsmål kan man stille til Venstre i Skanderborg.

Judaskysset til blå blok

I en række sager er der kommet forskellige meldinger fra forskellige byrådsmedlemmer. Det fik sidste år Venstres tidligere borgmesterkandidat Anders Rosenstand Laugesen til at melde ud i pressen:

"I Venstre har vi en lidt speciel konstruktion i og med, at jeg er politisk leder, mens Bent Jacobsen er gruppeformand."

Det trækker uvilkårligt tråde til situationen på Christiansborg!

Forvirringen synes også total i forhold til for eksempel plejeboligplanen, som et enigt byråd stod bag i 2015.

Det har ikke været muligt at får svar på, om Venstre forsat bakker op om den vedtagne plan, eller om de har forladt aftalen og ensidigt går efter at få markedsført partiet på enkeltsager.

Borgerligt samarbejde er nødvendigt

I Dansk Folkeparti bakker vi op om Plejeboligplanen, men den skal fornys og tilpasses det faktum, at Skanderborg Kommune nærmer sig 70.000 indbyggere, og vi skal give de ældre en værdig ældrepleje, herunder sikre, at der er et plejecenter i Låsby - kommunens centerby nummer fem.

Selvom socialudvalgsformand Anders Rosenstand Laugesen også er næstformand i økonomiudvalget og dermed tæt på det socialdemokrati, som hans landsformand bejler så stærkt til, så er jeg ikke indstillet på at føre den grad af økonomisk roulette med kommunens økonomi, som socialudvalgsformanden er det.

Kommunekassen skal ikke bruges til at betale for socialudvalgsformanden/Venstres ønsker om at drive partipolitik.

Svend Møller Sørensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg, er ikke tilfreds med næstformand Kristian Jensen og formand Lars Løkke Rasmussen og mener, at de bør skiftes ud.

Jeg håber, at han får held dertil og vil opfordre Svend Møller Sørensen til også at få Venstre i Skanderborg til at indse nødvendigheden af et borgerligt samarbejde.

De kommunale budgetforhandlinger ligger forude, så kom nu hjem, Venstre.

Publiceret 28 August 2019 11:00