Drømmen om at genopføre Munkekroen på Vestermølle er skudt i sænk af fredningsmyndighederne. Men den beslutning bør ændres, mener de konservatives Thomas Cordtz. Arkivfoto

Drømmen om at genopføre Munkekroen på Vestermølle er skudt i sænk af fredningsmyndighederne. Men den beslutning bør ændres, mener de konservatives Thomas Cordtz. Arkivfoto

Debat:

Der må være en løsning - Munkekroen skal reddes

Byrådets konservative medlem, Thomas Cordtz, vil presse på, for at få genopført Munkekroen på Vestermølle. Og lykkedes det ikke, bakker han op 4.a's ide: Brug kroen som Café og ishus i Dyrehaven

Thomas Cordtz, Konservativt byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, Lyngvej 14, 8680 Ry

munkekroen En kommune, der ikke værner om kulturen eller egen historie ender med at blive åndsforladt og historieløs. Derfor ønsker vi i Det Konservative Folkeparti at bevare Munkekroen, som vi opfatter som et vigtig stykke Skanderborg-historie. Så meget desto mere opløftende og rørende var det at følge Real Skolens 4.a i forsommeren i deres kamp for det samme.

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for at en genopførelse på Vestermølle skal lykkes. Derfor pressede vi på i Økonomiudvalget for at finde en løsning, idet Vestermølles indledende plan blev afvist af Miljø- og Planudvalget, og Fredningsnævnet bekendtgjorde, at de ikke ville dispensere fra fredningen. Imidlertid lykkedes det bl.a. efter konservativt pres at holde en dør på klem og sikre Vestermølle mulighed for at ændre lidt i projektet i håb om at finde en brugbar løsning.

Og den ønsker vi at finde, også selvom formanden for Miljø- og planudvalget, Claus Leick (SF), stritter imod og ikke vil være med til at bede Fredningsnævnet om at dispensere fra sin afgørelse.

Fredninger r ikke mejslet i sten

"Det vil, mener vi, virke lidt mærkeligt, hvis vi ganske kort tid efter, at Fredningsnævnet har været på besøg på Vestermølle og efterfølgende har truffet en afgørelse, henvender os for at få omstødt afgørelsen," udtalte han i UgeBladet.

Men det kan vel ikke være et argument! En gang imellem er man nødt til at udfordre reglerne for at de gode ideer og initiativer kan realiseres, og som alle ved, er love, regler og fredninger ikke mejslet i sten. De kan ændres og dispenseres fra, hvis der er behov og vilje. Vestermølle er allerede undergået stor forandring siden fredningen blev indført i 1976. Tiderne ændrer sig, og vi må følge med.

I Det Konservative Foleparti bakker vi op om Foreningen Vestermølles ønsker. Vi vil presse på for en genopførelse af Munkekroen på Vestermølle og om nødvendigt for en ændring af fredningsbestemmelserne for området, hvis det ikke lykkes Vestermølle at finde en løsning i samarbejde med kommunen. Skulle det imidlertid også strande, har 4.a fra Real Skolen et spændende forslag, der også er værd at overveje: At Munkekroen genopføres ude ved Søbadet i Dyrehaven som café og isbod.

Publiceret 20 August 2019 13:30