Debat: Fremtiden for plejecenter Søndervang

Jens Erik Sørensen, byrådsmedlem for venstre, Gl. Ryvej 2, Hørning

Et enigt byråd besluttede på mødet den 2. maj 2019, at plejecenter Søndervang i Låsby sendes i udbud med det klare sigte, at der dannes rammer for et friplejehjem med 38-40 pladser.

Venstre har i forrige byrådsperiode fremført forslag om, at Søndervang skulle udbydes som friplejehjem, men dengang var der et flertal imod venstres forslag.

Venstre har håb og forventning om, at den enstemmige beslutning i byrådet, vil tiltrække virksomheder og organisationer, som driver friplejehjem i Danmark, til at byde ind på udbuddet.

Venstre ser også i beslutningen, en tilkendegivelse fra byrådet om, at medvirke positivt til den nødvendige lokalplanlægning, som skal gennemføres før byggeri kan igangsættes.

Venstre ser flere klare fordele ved forsat drift af et plejecenter i Låsby.

Det er et Venstre-ønske, at vi i alle centerbyer kan tilbyde borgere mulighed for, at søge en lokal plejebolig når behov opstår

40 plejeboliger vil være en fordobling af det nuværende antal i Låsby – Skanderborg kommune har et estimeret behov for mere end 160 pladser i løbet af 3 – 6 år.

Et plejecenter med 40 pladser generer 40 arbejdspladser på centeret, hertil kommer den aktivitet som skabes i handelslivet og tilknyttede serviceerhverv. Lokale arbejdspladser er vigtige for Låsby, som står overfor, en betydelig bolig og befolkningstilvækst på Langvad Bakker.

Låsby er den nye center by i Skanderborg kommune. Det er et Venstre-ønske, at vi i alle centerbyer kan tilbyde borgere mulighed for, at søge en lokal plejebolig når behov opstår.

Publiceret 12 August 2019 08:00